<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=718764462488013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • proALPHA Controlling

   Większa przejrzystość, mniejszy wysiłek

  proALPHA Controlling zapewnia kompleksowy wgląd w aktualny stan finansów Twojej firmy. Z jego pomocą kontrolerzy finansowi identyfikują kluczowe dane biznesowe i analizują je bardzo szczegółowo. Szybkie i dokładne analizy umożliwiają tworzenie niezawodnych planów oraz stanowią podstawę procesu decyzyjnego. Dzięki wysokiemu stopniowi integracji wszystkich modułów mają oni dostęp do kompletnych danych całego łańcucha wartości. Dane z innych systemów można łatwo importować, a przepływ danych pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunku kosztów, rachunku MPK, nośników kosztów i nośników wyników jest automatyczny. Stanowi to solidną bazę dla controllingu strategicznego. Zakres funkcjonalny dopełniają: rachunek rodzajów kosztów i centrum zysku, zestawienia, narzędzia do planowania oraz analizy ad hoc.

  Controlling w proALPHA – kluczowe zagadnienia

  • Decyzje w zakresie zarządzania na podstawie aktualnych, poprawnych i kompletnych informacji
  • Automatyczne przejęcie liczb z nadrzędnych obszarów przedsiębiorstwa
  • Wielowymiarowy rachunek nośników wyników – analiza nośników wyników z kilku punktów widzenia
  • Automatyczne uwzględnienie wewnętrznych rozliczeń świadczeń w rachunku centrum zysku
  • Szczegółowe analizy i szybkie odpowiedzi na zapytania ad hoc
  • Elastyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, producentów seryjnych oraz jednostkowych
  proALPHA Kostenrechnung

  Dane firmowe

  Do controllingu wpływają wartości i ilości ze wszystkich obszarów systemu ERP. Nie ma znaczenia, czy zgłaszane są czasy ze zleceń produkcyjnych, odchylenia zużycia, odchylenia cenowe, czy amortyzacje z księgowości środków trwałych – kontroler finansowy ma dostęp do wszystkich wartości podstawowych. Dzięki temu zbędna jest ponowna rejestracja danych, a typowe źródła błędów są niwelowane. Ponadto dane z innych systemów można łatwo importować.

  Szczegółowy rachunek nośników wyników w wielu wymiarach

  Również w zakresie procesów controllingu, czyli pomiędzy rachunkiem MPK, nośników kosztów i nośników wyników, dane przepływają automatycznie. Przykład stanowią automatyczne rozliczenia pokryć z niedomiarem lub z nadmiarem z MPK i nośników kosztów do rachunku nośników wyników. Dodatkowo pomocny jest indywidualnie konfigurowalny, wielowymiarowy rachunek nośników wyników, który umożliwia analizowanie produktów, procesów lub usług z różnych punktów widzenia. Natomiast za pomocą rachunku centrum zysku można ustalać wyniki jednostek organizacyjnych w Twoim przedsiębiorstwie.

  "Dzięki proALPHA mamy wreszcie rachunek kosztów z prawdziwego zdarzenia."

  Elisa De Bastiani

  Accounting & Controlling, FWB Kunststofftechnik

  Efektywne planowanie

  Działania w zakresie controllingu ułatwiają narzędzia do planowania i opracowywania. Należą do nich: rzędy rozkładu, współczynniki wagi i automatyczne, wewnątrzzakładowe rozliczenie świadczeń między miejscami powstawania kosztów. Ponadto, wartości planowane mogą być eksportowane z programów arkusza kalkulacyjnego albo do nich importowane. Funkcja ta sprawia, że planowanie staje się bardziej elastyczne.

  Kontrolowanie procesów biznesowych za pomocą sprawozdań

  Zestawienia oraz system informacyjny (MIS) wyposażone są w całą paletę różnorodnych sprawozdań z predefiniowanymi widokami. Należy do nich: arkusz rozliczenia kosztów, kilkustopniowy rachunek marż pokrycia, rachunek kosztów krańcowych, rachunek rentowności, rachunek centrum zysku oraz szczegółowy rachunek kosztów planowanych, kosztów postulowanych oraz kosztów bieżących. Z każdego widoku, za pomocą funkcji zagłębiania się w dane, możliwy jest dostęp do dokumentu źródłowego np. z zakupów lub sprzedaży.

  proALPHA Business Intelligence

  Odpowiednie informacje w optymalnym formacie do błyskawicznego podjęcia trafnej decyzji.

  proALPHA ERP – Poznaj wszystkie procesy