<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=718764462488013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  System ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych - jedno rozwiązanie dla wszystkich procesów

  Większość przedsiębiorstw produkcyjnych już teraz optymalizuje swoje procesy biznesowe i zasoby za pomocą rozwiązań ERP. Wiele z nich szuka także alternatywnych rozwiązań, ponieważ ich stare systemy osiągnęły limit wydajności. Niektórzy zastanawiają się nawet, czy w ogóle powinni wdrożyć system ERP. W obu przypadkach wszystko sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie: jakie jest najlepsze rozwiązanie indywidualnie dostosowane do potrzeb danej firmy? Czy jest to połączenie kilku komponentów od różnych dostawców? Czy też raczej dostosowanie systemu do bieżących potrzeb firmy? A może jest to rozwiązanie dostosowane do potrzeb sektora firm produkcyjnych, które zawiera wszystko, co jest dla nich ważne?

  proALPHA wie najlepiej, czego potrzebują podobne do niej przedsiębiorstwa

  proALPHA to dostawca oprogramowania ERP. Opracowany w Niemczech kompleksowy system ERP jest dostosowany w szczególności do potrzeb firm produkcyjnych, choć mamy do zaoferowania jeszcze więcej specjalizacji: nasze rozwiązanie ERP zostało zaprojektowane tak, aby spełnić specjalne wymagania wielu branż.

  Stale rozwijamy oferowany przez nas system w ścisłej współpracy z naszymi klientami. W ten sposób możemy zapewnić, że wiele szczegółów i procesów specyficznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych zawsze znajdzie odzwierciedlenie w oprogramowaniu. Ponadto nasza współpraca z przedstawicielami rynku znajduje również odzwierciedlenie w obsłudze klientów. Naszych kontrahentów postrzegamy jako równych sobie.

   

  ERP jest skrótem od Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). System ERP pomaga planować, kontrolować, zarządzać i optymalizować obsługę zasobów potrzebnych w firmie.

  Zasoby te mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne. Oznacza to z jednej strony pracowników, klientów, surowce, produkty podstawowe, maszyny, zakłady, technologie komunikacyjne i pojazdy, a z drugiej strony zamówienia, informacje, należności, zobowiązania, aktywa, know-how i czas.

  System ERP mapuje organizację i procesy biznesowe w całej firmie. W ten sposób oprogramowanie towarzyszy wszystkim etapom zamówienia, od złożenia i produkcji, aż po dostawę i fakturowanie.

  Ułatwia to zarządzanie i planowanie, umożliwia bardziej wydajną pracę i bardziej zrównoważoną obsługę zasobów.

  Całościowa integracja odróżnia prawdziwy system ERP od pojedynczych rozwiązań, które mogą obejmować tylko część tych procesów.

  • Finanse: ERP obejmuje rachunkowość, budżetowanie, zarządzanie ryzykiem, analizy i sprawozdawczość
  • Zakupy i gospodarka materiałowa: ERP obejmuje zakupy, określanie zapotrzebowania, magazynowanie, utrzymywanie zapasów, zarządzanie magazynem, przetwarzanie zamówień, MRP i wycenę zapasów.
  • Produkcja: ERP obejmuje planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • Sprzedaż: ERP obejmuje wyceny, przetwarzanie zamówień, zarządzanie cenami, przyjmowanie zapasów, fakturowanie, prognozy sprzedaży.
  • Zarządzanie projektami: ERP obejmuje planowanie projektów, czasu oraz zasobów, budżetowanie, kontrolę projektów i zespoły projektowe.
  • Zasoby ludzkie: ERP obejmuje planowanie zatrudnienia, rozwój personelu, rekrutację, kontrolę i księgowość płacową.

  Klient zamawia pięć maszyn jednego typu. Już w momencie złożenia zamówienia system ERP automatycznie określa wymagany materiał, sprawdza stan magazynowy i powiadamia dział rozwoju w przypadku specjalnych zamówień.

  Blokuje maszyny i pracowników do produkcji, monitoruje wewnętrzne i zewnętrzne etapy przetwarzania oraz planuje wysyłkę.

  System rejestruje również wszystkie przepływy kosztów i na koniec automatycznie wysyła fakturę do klienta. Status zamówienia można zawsze w szybki i prosty sposób zweryfikować ‒ od pierwszego do ostatniego kroku.

  Analiza wymagań: określ status quo firmy. Zastanów się, na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie firma i jaki cel chcesz osiągnąć w przyszłości. Pamiętaj, że Twoje cele nie mogą być tylko zwykłymi intencjami, musisz sprawić, aby były one mierzalne. Ważne jest również, aby angażować pracowników już na wczesnym etapie wyboru systemu ERP.

  Specyfikacja wymagań: określenie wymagań determinuje warunki wstępne wyboru systemu ERP w formie pisemnej.

  Ocena dostawców systemów ERP: zastanów się, który system ERP najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Który z nich został dostosowany do potrzeb MŚP? Który dostawca ma gotowe do wdrożenia rozwiązanie, dedykowane dla Twojej branży?

  Specyfikacja produktu: po wybraniu dostawcy, ważne jest precyzyjne zdefiniowanie przez niego specyfikacji produktu dotyczącej wdrożenia systemu ERP w oparciu o Twoje wymagania.

  Wdrożenie rozwiązania ERP często wiąże się z optymalizacją wszystkich procesów w firmie.

  Z tego względu wdrożenie systemu ERP jest zazwyczaj częścią projektu doradczego. Konsultant współpracuje z zarządem i pracownikami w celu przeanalizowania procesów i określenia niezbędnych usprawnień.

  Oprócz implementacji oprogramowania, wiele procesów korporacyjnych jest często przeprojektowywanych.

  Po wdrożeniu pracownicy są szkoleni w zakresie obsługi oprogramowania.

  5 mocnych argumentów przemawiających za proALPHA ERP

  • Nasz system ERP jest ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, handlowego oraz świadczącego usługi.
  • proALPHA to zintegrowane oprogramowanie oparte na strukturze modułowej i najnowocześniejszej technologii. Na życzenie klienta nasze oprogramowanie dostępne jest także w chmurze.
  • Dzięki proALPHA przedsiębiorstwa mogą sprawnie odwzorowywać i kontrolować cały swój łańcuch wartości.
  • Nasza misja polega na szybkim generowaniu wartości dodanej za pomocą rozwiązania skrojonego na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych ‒ wspomagamy procesy biznesowe, wskazujemy rozwiązania mające na celu optymalizację i przyśpieszamy rozwój.
  • System ERP jest inwestycją w przyszłość. A do dobrej inwestycji należy szybki ROI.

  proALPHA-Komplettloesung

  Zakres usług i nie tylko

  Szczegółowe informacje o proALPHA ERP streszczone w PDF. 

  Oto czego możesz się spodziewać w wersji 7.2

  Dzięki idei "mobilność, integracja, łączność" odwzorowaliśmy precyzyjnie kluczowe procesy produkcyjne. Strona w angielskiej wersji językowej. 

  Jakie korzyści daje wdrożenie systemu proALPHA ERP?

  Zwiększona wydajność
  Dzięki automatyzacji i jednolitej bazie danych, dane nie muszą już być przenoszone do innych systemów, aby mogły być przetwarzane. Wstępnie zdefiniowany przepływ pracy w systemie ERP zapewnia najszybszy i najbardziej efektywny sposób działania.

  Większa przejrzystość
  Wszystkie niezbędne dane są dostępne dokładnie tam, gdzie są potrzebne - we właściwej formie i we właściwym czasie. Zapewnia to płynność procesów i daje kadrze zarządzającej podstawę do podejmowania właściwych decyzji.

  Zoptymalizowane procesy
  Predefiniowane przepływy pracy w systemie ERP opierają się na najlepszych praktykach. Firmy mogą skorzystać z tych ustaleń, wdrażając rozwiązanie programowe.

  Większa niezawodność
  System ERP automatycznie unika wielu typowych błędów. Obejmuje to niespójne i nadmiarowe wprowadzanie danych, nieprawidłowe faktury czy niejasności w raportach.

  Oszczędność czasu
  Wraz z eliminacją zbędnych prac i ścisłym powiązaniem etapów procesu, znikają kosztochłonne mechanizmy.

   

  Łatwiejsza kontrola projektu
  Pozostając na bieżąco ze wszystkimi istotnymi etapami realizacji zleceń i korzystając z szerokiego wachlarza opcji komunikacyjnych, można zapewnić kontrahentom najwyższą jakość obsługi.

  Lepiej połączone zespoły
  Wspólna baza danych usprawnia pracę zespołową, również poza granicami państw i bez względu na strefy czasowe.

  Przejrzysta sprawozdawczość
  System automatycznie tworzy sprawozdania finansowe i raporty roczne na podstawie cyklicznie generowanych danych liczbowych i kluczowych wskaźników wydajności.

  Redukacja kosztów
  System ERP pomaga zredukować poziom kosztów operacyjnych na różnych płaszczyznach: związanych z kosztami magazynowania, wykonywaniem zadań administracyjnych, jak i archiwizacji dokumentacji, w celu bardziej produktywnego wykorzystania czasu pracy.

  Jaki system ERP wybrać?

  Jeśli chodzi o wybór systemu ERP, musisz najpierw zmierzyć się z problemem wyboru właściwego dostawcy i oprogramowania. Etap ten staje się łatwiejszy do realizacji, gdy dokonamy porównania oferowanych na rynku rozwiązań z własnymi wymaganiami.

  Sektor przedsiębiorstw produkcyjnych ma specjalne wymagania dotyczące zakresu usług, funkcji i procesów wobec systemu ERP. Z tego względu wybrany system powinien być odpowiednio dobrany do potrzeb danej firmy w odniesieniu do jej wielkości i struktury, a także spełniać wymagania dotyczące poszczególnych modułów i funkcjonalności. Choć praktycznie wszystkie systemy ERP mogą być dostosowane do realizacji różnego typu zadań, to jednak trzeba pamiętać, że takie adaptacje nie są łatwe do wykonania i często wiążą się z dodatkowymi kosztami czy wydłużeniem całego procesu wdrożeniowego.

  Wybierając system ERP, który został specjalnie opracowany dla przedsiębiorstw produkcyjnych, zyskujesz więc pewność, że korzystasz ze sprawdzonych rozwiązań, które mogą być szybko i sprawnie wdrożone w Twojej firmie. Jest to szczególnie korzystne, jeśli rozwiązanie jest dostosowane do specyfiki i wymagań Twojej branży.

  Jakie korzyści płyną z wyboru branżowego ERP?

  • Każda branża posiada cechy szczególne, które znajdują odzwierciedlenie w specjalnych procesach biznesowych.
  • Szczególnie przedsiębiorstwa produkcyjne często wykorzystują te specyficzne przewagi branżowe w procesie konfiguracji i kalkulacji konkurencyjnych ofert sprzedażowych.
  • Branżowy system ERP, który realizuje te zadania w sposób nieszablonowy, ma więc tutaj wyraźną przewagę.
  • Najlepsze praktyki, które okażą się bardzo przydatne w Twojej branży, są już obecne w takim systemie ERP. Zwiększa to poziom praktycznego wykorzystania i zmniejsza wysiłek związany z wdrożeniem systemu.
  ERP Komplettlösung - proALPHA

  "proALPHA jest nowoczesnym i w pełni zintegrowanym systemem. Mapuje cały przepływ materiałów i wartości w naszej firmie. Pozwala nam to na efektywną pracę. Dzięki czemu możemy obsłużyć cztery do pięciu razy więcej zamówień przy prawie tym samym zespole. To jest wspaniałe."

  Herwig Süncksen, Menedżer ds. rozwoju w FTCAP

  proALPHA ERP w chmurze

  Istnieje wiele powodów, dla których warto zainstalować system ERP we własnym centrum danych zlokalizowanym w siedzibie firmy. Z drugiej strony znaleźć można również wiele powodów, dla których warto korzystać z systemu ERP dostępnego w chmurze.

  Z tego względu oferujemy jedno i drugie rozwiązanie. System ERP dostępny w chmurze jest o tyle interesujący, że pozwala na szybkie podłączenie innego biura przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy potrzebnych na wdrożenie, utrzymanie i obsługę całego procesu. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, uruchamiamy dla naszych klientów system ERP w chmurze na wysokowydajnym sprzęcie, w bezpiecznych centrach danych zlokalizowanych w Niemczech. To rozwiązanie zalecane jest przez ekspertów ds. bezpieczeństwa IT, również w odniesieniu do ochrony prywatności danych i RODO

  Co z ochroną danych w systemach ERP?

  Odkąd wprowadzono RODO, przed firmami postawiono liczne wymagania odnośnie ochrony danych. System ERP oferuje w tym przypadku szereg korzyści, ponieważ jedna bezpieczna baza danych zastępuje w prosty sposób nieskoordynowane gromadzenie danych w różnych miejscach.

  Dostawca systemu ERP powinien być w stanie udowodnić, że wszystkie wymagania dotyczące ochrony danych zostały spełnione. Dotyczy to zarówno oprogramowania instalowanego lokalnie, jak i oprogramowania dostępnego w chmurze.

  proALPHA rozwija swoje oprogramowanie w Niemczech ‒ w kraju, w którym przepisy dotyczące RODO i ochrony danych są wdrażane w sposób bardzo rygorystyczny. Dzięki temu każdy nasz klient zyskuje pewność, że zachowujemy już teraz najwyższe standardy bezpieczeństwa i także w przyszłości będziemy terminowo wdrażać wszelkie nowe przepisy..

  Twój system ERP, nasze doradztwo

  Myślisz o przeniesieniu swojej firmy na wyższy poziom zarządzania poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ERP? Twój osobisty konsultant pokaże Ci efektywność, jaką Twoja firma może zyskać dzięki wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania ERP firmy proALPHA.

  Oprogramowanie ERP dla branż

  proALPHA oferuje w pełni zintegrowane, kompleksowe rozwiązania ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które jest dostosowane do potrzeb i specyfiki różnych branż.

  Odkryj nasz system ERP

  Trendy i technologie

  proALPHA stale ewaluuje nowe trendy i technologie, porównuje je z potrzebami przedsiębiorstw produkcyjnych i implementuje funkcje wspomagające rozwój. Wynikiem jest rozwiązanie optymalnie wspomagające cyfrową transformację, Internet Rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję, chmurę i funkcjonalność.

  Innowacyjność proALPHA

  Mobility

  Laptopy, smartphony, tablety pomyślnie wpisały się w codzienną rzeczywistość przedsiębiorstw produkcyjnych. Dzięki nim pracownicy, kierownicy liniowi i dyrektorzy zarządzający czerpią korzyści z przyspieszonych i przejrzystych procesów w Logistyce, Produkcji, Sprzedaży czy Serwisie. Profitują z tego również oddziały międzynarodowe. Strona w języku angielskim.

  Wsparcie dla pracowników na całym świecie

  Doradztwo

  proALPHA oferuje znacznie więcej niż tylko oprogramowanie. Klienci korzystają również z kompleksowych usług doradczych. Wdrożenie systemu ERP obejmuje doradztwo i wsparcie w zakresie doboru i utrzymania infrastruktury ERP. Strona w języku angielskim. 

  Projekty doradcze ERP

  Wersje językowe i krajowe

  Dzięki oddziałom na całym świecie, globalnej sieci partnerów i wielu wersjom językowym i krajowym, proALPHA wspiera Cię w międzynarodowym biznesie.

  Dobra pozycja międzynarodowa

  proALPHA w praktyce