<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=718764462488013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kluczowe cechy rozwiązania

 • Kontrola operacyjna

  Mapuj samodzielnie istniejące w Twojej firmie struktury i przypadki użycia oraz dostosowuj je elastycznie do każdej nowej sytuacji. W ten sposób można szybko i precyzyjnie odpowiedzieć na każde pytanie w controllingu.

 • Kontroling finansowy

  Łączenie operacyjnych planów cząstkowych i rozpoznawanie ich wpływu na P&L, bilans i przepływy pieniężne. Przepływy pracy i przechowywana logika biznesowa prowadzą i wspierają użytkownika.


 • Konsolidacja finasowa

  Śledź rozwój swoich firm i łatwo twórz skonsolidowane sprawozdania finansowe, które są zgodne z wymogami audytu. Rozwiązanie to prowadzi Cię bezpiecznie przez cały proces konsolidacji finansowej i umożliwia przekazywanie informacji w dowolnym momencie.

 • Raportowanie Zarządcze

  Komunikacja biznesowa za pomocą jasnych i zrozumiałych raportów i prezentacji zgodnie z systemem notacji IBCS®. Obszerna biblioteka szablonów oferuje właściwe wykresy dla wszystkich przypadków.