<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=718764462488013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Controlling na najwyższym poziomie doskonałości

  Rozwiązania dla zarządzania przedsiębiorstwem

  Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do controllingu Grupy proALPHA zapewnia większą przejrzystość, lepszą możliwość planowania i wyższą niezawodność w niepewnych czasach. Wielokrotnie nagradzane rozwiązania do zarządzania operacyjnego, zintegrowanego zarządzania wynikami finansowymi i konsolidacji (certyfikowane przez IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 i IDW RS FAIT 4) działają na jednej platformie technologicznej.

  Nowoczesna technologia

  Oprogramowanie z wykorzystaniem technologii in-memory, działające w chmurze lub w siedzibie firmy, można szybko wdrożyć niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Ponad 150 interfejsów pozwala na uwzględnienie wszystkich istotnych danych w czasie rzeczywistym. Jeśli wartości ulegną zmianie w ramach jednego z istniejących już systemów, są one automatycznie uwzględniane.

  1000 wymagań dostępnych w jednym systemie

  Dzięki samoobsługowemu podejściu do elastycznego planowania, nowoczesnych analiz i indywidualnego raportowania opiera się na zasadzie "Single Point of Truth". Każda informacja istnieje tylko raz i można ją odtworzyć w każdym przypadku użycia. Jednolita baza danych zapewnia przejrzystość i umożliwia zautomatyzowane planowanie prognoz, analiz ad-hoc i raportowania w czasie rzeczywistym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Komunikacji Biznesowej (IBCS®) za pomocą jednego kliknięcia.

  Skontaktuj się z nami

  Kluczowe cechy rozwiązania

  • Kontrola operacyjna

   Mapuj samodzielnie istniejące w Twojej firmie struktury i przypadki użycia oraz dostosowuj je elastycznie do każdej nowej sytuacji. W ten sposób można szybko i precyzyjnie odpowiedzieć na każde pytanie w controllingu.

  • Kontroling finansowy

   Łączenie operacyjnych planów cząstkowych i rozpoznawanie ich wpływu na P&L, bilans i przepływy pieniężne. Przepływy pracy i przechowywana logika biznesowa prowadzą i wspierają użytkownika.


  • Konsolidacja finasowa

   Śledź rozwój swoich firm i łatwo twórz skonsolidowane sprawozdania finansowe, które są zgodne z wymogami audytu. Rozwiązanie to prowadzi Cię bezpiecznie przez cały proces konsolidacji finansowej i umożliwia przekazywanie informacji w dowolnym momencie.

  • Raportowanie Zarządcze

   Komunikacja biznesowa za pomocą jasnych i zrozumiałych raportów i prezentacji zgodnie z systemem notacji IBCS®. Obszerna biblioteka szablonów oferuje właściwe wykresy dla wszystkich przypadków.