<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=718764462488013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spółki Grupy Kapitałowej

Razem silniejsi

Jednostki grupy rozszerzają nasze portfolio, zapewniając bezpośrednią integrację bez konieczności stosowania interfejsów. Czy to samodzielnie, czy też razem z proALPHA - rozwiązania te spełniają wymagania wykraczające poza ERP, takie jak ochrona dostępu czy analiza danych. Oznacza to, że nasi klienci mogą oczekiwać od nas większego bezpieczeństwa inwestycji, lepszej wydajności i więcej przestrzeni na własne innowacje.

Rozwijamy nasze portfolio

Nasze portfolio uzupełniają rozwiązania z zakresu zarządzania jakością, elektronicznych zamówień (eProcurement) oraz zarządzania relacjami z dostawcami (SRM).

boehme-weihs

Böhme & Weihs

Od momentu założenia w 1985 roku firma Böhme & Weihs rozwija rozwiązania programowe dla zarządzania jakością i produkcją. Wieloletnie doświadczenie łączymy w całościowe rozwiązania programowe: CASQ-it i MESQ- it. Ciągły rozwój firmy opiera się na ponad 160 pracownikach. To oni realizują założenia bycia Twoim wieloletnim partnerem z kompetencjami IT, wiedzą branżową i zaangażowaniem. Już ponad 30.000 użytkowników zaufało tej podstawie. 

corporate-planning

Corporate Planning

CP Corporate Planning AG od ponad 30 lat oferuje przyjazne dla użytkownika oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wielokrotnie nagradzane rozwiązania do zarządzania operacyjnego, zintegrowanego zarządzania wynikami finansowymi i konsolidacji (certyfikowane przez IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 i IDW RS FAIT 4) działają na jednej platformie technologicznej. Innowacyjne podejście typu self-service do elastycznego planowania, nowoczesnych analiz i inteligentnego raportowania zgodnie z IBCS® wyróżnia się intuicyjną obsługą i integruje się ze wszystkimi popularnymi systemami.

curecomp

curecomp

curecomp jest wiodącym, dostawcą oprogramowania koncentrującym się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań przyszłości w każdym aspekcie procesów zakupowych i zarządzania dostawcami. Firmy na całym świecie używają curecomp do optymalizacji procesów zaopatrzenia i cyfryzacji zakupów. Ponad 5.000 użytkowników na całym świecie korzysta z rozwiązania eProcurement i SRM, aby jeszcze skuteczniej osiągać swoje cele.

 

 

enit

ENIT

ENIT oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw małej i średniej wielkości w procesie prześledzenia przepływu energii i optymalizacji jej zużycia. Wielokrotnie nagradzane przedsiębiorstwo ENIT, wywodzące się z Instytutu Frauenhofera ds. Systemów Energii Słonecznej (ISE), powstało w 2014 roku. Jego celem jest nie tylko zwrócenie uwagi na znaczenie zarządzania energią, ale również wdrażanie indywidualnych rozwiązań w tym zakresie. Usługi i rozwiązania ENIT, dopasowane do indywidualnych potrzeb, umożliwiają przedsiębiorstwom różnych rozmiarów odpowiedzialne zarządzanie względem środowiska naturalnego i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju.

humanit

humanIT

Od momentu powstania w 1997 roku, humanIT Software GmbH koncentruje się na stałym, przyszłym rozwoju oprogramowania do analizy danych InfoZoom. Unikalna metoda wizualizacji InfoZoom sprawia, że dane są dostępne i przejrzyste dla wszystkich użytkowników. Metoda analizy w programie oparta jest na schematach myślowych człowieka. Podstawą jest tutaj procedura, która umożliwia użytkownikom przedstawienie kompletnych zestawów danych w zwięzłej formie na jednej stronie. Wspólnie z ekspertami z humanIT oprogramowanie jest do dziś rozwijane we współpracy z jego wynalazcami z Instytutu Fraunhofera.

skill-software

Skill Software

Firma Skill Software ma już od ponad 30 lat pewną pozycję na rynku. Swoją działalność rozpoczęła w rodzimej Francji, gdzie zajmuje wiodącą pozycję w zakresie FMEA (ang. Failure Modes and Effects Analysis), i dzięki wiernym klientom udało jej się rozszerzyć swoje wpływy na cały świat. Decydującą rolę odegrało przy tym intensywne wsparcie klientów także w kwestiach metodologicznych związanych z wprowadzeniem zarządzania ryzykiem. Ponadto dzięki integracji z oprogramowaniem CASQ-it, należącym do Böhme & Weihs, Skill Software dociera do klientów na całym świecie i pomaga im identyfikować i eliminować ryzyko, zanim przerodzi się ono w reklamację.

tisoware

tisoware

tisoware jest jednym z wiodących dostawców usług zarządzania czasem na hali produkcyjnej w Niemczech. Nazwa firmy jest synonimem tradycji i innowacji. Pod hasłem "Więcej niż HR, bezpieczeństwo i MES!", tisoware od 30 lat oferuje rozwiązania w zakresie planowania zatrudnienia, zarządzania czasem, automatycznego gromadzenia danych z hali produkcyjnej i maszyn, kontroli dostępu, usług internetowych, przepływu pracy i MES (Manufacturing Execution Systems).