<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=718764462488013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  Kwestia ochrony danych osobowych stanowi dla grupy proALPHA wysoki priorytet. Poniżej zamieściliśmy informacje o gromadzeniu danych osobowych w przypadku korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie te dane, które odnoszą się personalnie do Twojej osoby, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne działania zabezpieczające, które mają na celu ochronę Twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób do tego nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego.
  Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje również dla naszych profili w mediach społecznościowych, chyba że ustalono tam inaczej.

  1. Administrator danych osobowych

  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

  proALPHA GmbH
  Auf dem Immel 8
  67685 Weilerbach
  Fon: +49 6374 800 0
  Fax: +49 6374 800 199
  E-Mail: info@proalpha.com 
  (patrz również nasza Nota prawna).

  2. Możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych

  Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych osobowych.

  dataprotection@proalpha.com

  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe są gromadzone wyłącznie wtedy, gdy sam/a je nam przekażesz, np. podczas wypełniania formularza kontaktowego. Wykorzystujemy te dane jedynie w celu, w którym je podałeś/aś. Korzystanie z tych danych do innych celów odbywa się tylko po uzyskaniu Twojej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W określonych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  4. Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art.

  6 ust. 1 lit. f) RODO Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma miejsce w następujących przypadkach:

  W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania ze strony internetowej będziemy gromadzić jedynie te dane osobowe, które Twoja przeglądarka prześle na nasz serwer. Informujemy, że w przypadku chęci przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa:
  adres IP (ostatni oktet w formie zanonimizowanej), data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej względem czasu Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, każdorazowo przesyłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja programowania przeglądarki.
  Prawnie uzasadniony interes administratora polega na bezawaryjnym wyświetlaniu jego strony internetowej oraz zapewnieniu jej stabilności i bezpieczeństwa.

  4.1. Stosowanie plików cookies

  Czym są pliki cookies? Pliki cookies to dane, które odwiedzana przez Ciebie strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a które pozwalają na ponowne przyporządkowanie Twojej przeglądarki. Pliki te przekazują informacje podmiotowi, który korzysta z pliku cookie. Pliki cookies mogą przechowywać różne informacje, dotyczące np. Twoich ustawień językowych, czasu odwiedzin na naszej stronie internetowej lub wprowadzonych tam przez Ciebie danych. Dzięki temu nie musisz m.in. za każdym razem wprowadzać ponownie wymaganych danych do formularza. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą również służyć do rozpoznania preferencji i wybrania treści odpowiednio do obszaru zainteresowań.
  Istnieją różne rodzaje plików cookies: Sesyjne pliki cookies to pakiety danych, które są przechowywane w pamięci operacyjnej jedynie tymczasowo i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie po wyznaczonym czasie, który może być różny w zależności od pliku cookie. W przypadku tego typu plików cookies informacje mogą być przechowywane na Twoim komputerze również w formie plików tekstowych. Także te pliki cookies możesz w każdej chwili usunąć, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

  Własne pliki cookies są umieszczane przez portal internetowy, który aktualnie odwiedzasz. Tylko on może odczytywać informacje zapisane w tych plikach cookies. Obce pliki cookies są umieszczane przez organizacje inne niż operator odwiedzanego portalu internetowego. Te pliki cookies są wykorzystywane na przykład przez firmy marketingowe.

  Podstawy prawne dla ewentualnego przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies i okres ich przechowywania mogą być różne. W przypadku udzielenia nam zgody podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o nasze prawnie uzasadnione nadrzędne interesy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wskazany cel jest wówczas zgodny z naszym prawnie uzasadnionym interesem.

  Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej, udostępnienia podstawowych funkcjonalności, oraz – za Twoją zgodą – w celu dopasowania naszych usług do preferowanego obszaru zainteresowań oraz pomiaru zasięgu. W tym celu stosujemy zarówno tymczasowe, jak również stałe pliki cookies.

  Pliki cookies, które zostały zapisane na Twoim urządzeniu końcowym, możesz w każdej chwili usunąć. Jeśli chcesz zablokować możliwość przechowywania plików cookies, możesz tego dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Instrukcję w zakresie popularnych przeglądarek znajdziesz tutaj: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternatywnie możesz też zainstalować tzw. Ad-Blocker. Informujemy, że w przypadku zablokowania możliwości korzystania z plików cookies niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dostępne.

  Na naszych stronach korzystamy również z platformy Consent Management Platform, która umożliwia zcentralizowane zarządzanie udzielonymi zgodami. Ustawień można dokonać w każdej chwili za pomocą widocznego odcisku palca (poniżej z lewej strony).

  4.2 Usercentrics Consent Management Platform

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z opcji zarządzania zgodami Usercentrics Consent Management Platform. Dostawcą tej usługi jest firma Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy. Służy ona do realizacji zobowiązań przewidzianych ustawą oraz przechowywania zgód. Stosowane technologie w tym przypadku to pamięć lokalna i pliki cookies.
  Ta lista zawiera wszystkie dane (personalne), które są zbierane przez tę usługę lub w wyniku korzystania z niej.

  • informacja o urządzeniu
  • informacja o przeglądarce
  • zanonimizowany adres IP
  • dane opt-in i opt-out
  • data i godzina wizyty
  • żądanie URL portalu internetowego
  • ścieżka portalu internetowego
  • lokalizacja geograficzna

  Podstawa prawna

  Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  Informacje dotyczące zgód (udzielona zgoda i wycofanie zgody) są przechowywane przez okres trzech lat. Eksport danych następuje po zakończeniu obowiązywania umowy. Poniżej znajdziesz adres e-mail do inspektora ochrony danych ustanowionego po stronie firmy przetwarzającej dane.
  Datenschutz@proalpha.com
  Kliknij tutaj, aby przeczytać zasady ochrony danych podmiotu przetwarzającego https://usercentrics.com/privacy-policy/

  4.3 Stosowanie wtyczek społecznościowych, zintegrowane funkcje

  Google YouTube

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług serwisu YouTube firmy Google LLC dostarczającego treści filmowe. Właściwym dostawcą tej usługi na terenie UE jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Usługa ta służy do ulepszenia naszej oferty internetowej. Warunkiem korzystania z tej usługi jest umożliwienie dostawcom tych treści (dalej „dostawcy zewnętrzni”) dostępu do adresu IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogliby oni bowiem przesyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać tylko z tych treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni przechowują adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli poweźmiemy na ten temat wiedzę, poinformujemy o tym użytkowników.
  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.

  Widget LinkedIn

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z LinkedIn Widget. Dostawcą tej usługi jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Służy ona do usprawnienia naszej oferty internetowej i komunikacji. Warunkiem korzystania z tej usługi jest umożliwienie dostawcom tych treści (dalej „dostawcy zewnętrzni”) dostępu do adresu IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogliby oni bowiem przesyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać tylko z tych treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni przechowują adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli poweźmiemy na ten temat wiedzę, poinformujemy o tym użytkowników.
  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.

  Twitter dla portali internetowych

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z Twittera. Dostawcą tej usługi jest firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia. Służy ona do usprawnienia naszej oferty internetowej i komunikacji. Warunkiem korzystania z tej usługi jest umożliwienie dostawcom tych treści (dalej „dostawcy zewnętrzni”) dostępu do adresu IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogliby oni bowiem przesyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać tylko z tych treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni przechowują adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli poweźmiemy na ten temat wiedzę, poinformujemy o tym użytkowników.
  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.
  Informujemy, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych oraz ich użyciu przez serwis Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności serwisu Twitter.

  Wtyczka strony Facebooka

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki strony Facebooka. Dostawcą tej usługi jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Służy ona do usprawnienia naszej oferty internetowej i komunikacji. Warunkiem korzystania z tej usługi jest umożliwienie dostawcom tych treści (dalej „dostawcy zewnętrzni”) dostępu do adresu IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogliby oni bowiem przesyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać tylko z tych treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni przechowują adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli poweźmiemy na ten temat wiedzę, poinformujemy o tym użytkowników.
  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/policy.php

  Twitter Syndication

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z Twitter Syndication. Dostawcą tej usługi jest firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia. Służy ona do usprawnienia naszej oferty internetowej i komunikacji. Twitter Syndication przechowuje i przetwarza informacje o Twoim zachowaniu jako użytkownika na naszej stronie internetowej. Twitter Syndication korzysta w tym celu m.in. z plików cookies, a więc małych plików tekstowych, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki na Twoim urządzeniu końcowym, a które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.

  Możesz zapobiec instalowaniu plików cookies poprzez ich usunięcie i zablokowanie zapisu tych plików w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że w takim przypadku niektóre funkcje naszej strony internetowej być mogą niedostępne. Możesz też zapobiec gromadzeniu wymienionych wyżej informacji przez Twitter, instalując plik cookie opt-out z jednego z poniższych portali:

  Informujemy, że po usunięciu plików cookies ustawienie to ulegnie skasowaniu. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych lub zapobiec przetwarzaniu tych danych, dezaktywując obsługę Java-Script w swojej przeglądarce. Możesz też całkowicie zablokować obsługę kodu Java-Script, instalując Java-Script-Blocker (np. https://noscript.net/ lub https://www.ghostery.com). Informujemy, że w takim przypadku niektóre funkcje naszej strony internetowej być mogą niedostępne.
  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz na portalu https://twitter.com/de/privacy

  Facebook Connect

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej „Facebook”). Facebook Connect ułatwia rejestrowanie do usług w Internecie.

  Zamiast korzystać z formularza rejestracyjnego na naszym portalu internetowym, możesz wprowadzić swoje dane logowania z Facebooka, a następnie skorzystać z naszej oferty. Dzięki usłudze „Facebook Connect” Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. W celu zalogowania zostaniesz przekierowany/a na stronę Facebooka. Tam możesz zalogować się przy użyciu swoich danych użytkownika. W ten sposób Twoje konto użytkownika w serwisie Facebook zostanie powiązane z naszą usługą. Nie mamy wpływu na dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Facebook w wyniku stosowania usługi Facebook Connect. Informacje te są zbierane przez Facebooka i przekazywane do nas z poszanowaniem wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych Facebooka ((https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation). Możesz zarządzać informacjami, które otrzymujemy od Facebooka, dokonując odpowiednich ustawień prywatności na swoim koncie Facebooka.

  Ten serwis może przekazywać zgromadzone dane do innego państwa. Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

  • Cały świat

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody

  w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.

  4.4. Analiza statystyk portali internetowych

  W celu analizowania i optymalizacji naszych stron internetowych korzystamy z różnych usług, które prezentujemy poniżej. W ten sposób możemy np. analizować, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę, jakie informacje są najczęściej poszukiwane lub w jaki sposób użytkownicy wyszukują daną ofertę. Gromadzimy m.in. dane na temat tego, z jakiej strony internetowej dana osoba dotarła na inną stronę internetową (tzw. adres odsyłający), do jakich podstron przeszła lub jak często i przez jaki czas przeglądała daną podstronę. Pomaga to nam w tworzeniu przyjaznych dla użytkownika ofert i w ich ulepszaniu. Zebrane przy tej okazji dane nie są wykorzystywane w celu personalnej identyfikacji poszczególnych użytkowników.

  Google Analytics. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z Google Analytics, tj. usługi analizy statystyk witryn internetowych, którą dostarcza firma Google LLC. Właściwym dostawcą tej usługi na terenie UE jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

  Google Analytics stosuje pliki cookies, które pozwalają analizować to, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych. Informacje zgromadzone przy pomocy plików cookies, a dotyczące Twojego korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy z funkcji User-ID. Dzięki funkcji User-ID możemy przypisać do jednej lub kilku sesji (i aktywności w ramach tych sesji) stałe, unikalne ID i analizować zachowanie użytkownika na wielu urządzeniach.

  Korzystamy z usługi Google Signals. Funkcja ta pozwala na gromadzenie w Google Analytics dodatkowych informacji o użytkownikach, którzy aktywowali reklamy spersonalizowane (zainteresowania i dane demograficzne), oraz na wyświetlanie reklam tym użytkownikom w ramach kampanii remarketingowych na różnych urządzeniach.

  Korzystamy z funkcji „anonymizeIP” (tzw. maskowania adresu IP): Ze względu na aktywowanie na tej stronie internetowej funkcji anonimizacji adresu IP Twój adres IP jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących członkami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w jednostkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej gromadzone są m.in. następujące dane:

  • otwarte przez Ciebie strony, Twoja „ścieżka kliknięć”
  • dotarcie do „celów witryny” (konwersje, np. subskrypcje newslettera, pobrania)
  • Twoje zachowanie jako użytkownika (przykładowo kliknięcia, czas przebywania na stronie, wskaźnik odrzuceń)
  • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
  • Twój adres IP (w skróconej formie)
  • dane techniczne dotyczące Twojej przeglądarki i używanych przez Ciebie urządzeń końcowych (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu)
  • Twój dostawca usług internetowych
  • adres odsyłający URL (za pośrednictwem jakiej strony internetowej/jakiego środka reklamowego dotarłeś/aś do tej strony internetowej)

  Cele przetwarzania

  Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizowania Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej oraz tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie. Raporty udostępnione przez Google Analytics służą do analizowania stopnia efektywności naszej strony internetowej oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych.

  Odbiorca danych

  Odbiorcą danych jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która działa jako podmiot przetwarzający dane. W tym celu zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Firma Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA, a w razie potrzeby urzędy amerykańskie, mogą mieć dostęp do danych przechowywanych w Google.

  Okres przechowywania

  Przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies dane są automatycznie usuwane po okresie 14 miesięcy. Usuwanie danych, dla których minął termin przechowywania, odbywa się automatycznie raz w miesiącu. Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie, a dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google

  1. poprzez niewyrażenie zgody na zapisywanie pliku cookie lub
  2. poprzez ściągnięcie TUTAJ, a następnie zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

  Możesz też zablokować opcję przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki. W przypadku skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, by odmawiała zapisania jakichkolwiek plików cookies, niektóre funkcje tej lub innych stron internetowych mogą zostać ograniczone.

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru. Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania Google Analytics oraz ochrony danych w Google znajdziesz pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl

  HubSpot

  Na naszej stronie internetowej stosujemy HubSpot, która jest usługą przeznaczoną do marketingu, zarządzania treściami, analizy internetowej i optymalizacji wyszukiwarek. Dostawcą tej usługi jest firma HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA. Służy ona do celów statystycznych i marketingowych.

  Ta lista zawiera wszystkie dane (personalne), które są zbierane przez tę usługę lub w wyniku korzystania z niej.

  • pozycja geograficzna
  • typ przeglądarki
  • informacje dotyczące nawigacji
  • odsyłający adres URL
  • dane dotyczące wydajności
  • lokalizacja miasta
  • jak często używana jest aplikacja?
  • dane dotyczące aplikacji mobilnych
  • informacje o zapisaniu się do usługi abonamentowej HubSpot
  • pliki wyświetlane na miejscu
  • nazwy domeny
  • przeglądane strony
  • korzystanie w sposób zagregowany
  • wersja systemu operacyjnego
  • dostawca usług internetowych
  • adres IP
  • identyfikator urządzenia
  • czas trwania wizyty
  • skąd pobrano aplikację
  • system operacyjny
  • zdarzenia występujące w ramach aplikacji
  • godziny dostępu
  • dane dotyczące strumienia kliknięć
  • model i wersja urządzenia

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.

  Okres przechowywania danych

  Informacje zgromadzone przez pliki cookies oraz informacje pozyskane przy pomocy innych usług śledzących są przechowywane przez odpowiedni okres od dnia utworzenia tych informacji. Udostępniane przez Ciebie dane osobowe są przechowywane do momentu istnienia prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej. W przypadku braku uzasadnionych podstaw biznesowych do przetwarzania danych osobowych zostaną one usunięte albo poddane anonimizacji. Informacje o preferencjach marketingowych są przechowywane przez odpowiedni okres od dnia, w którym użytkownik ostatni raz wykazywał zainteresowanie treścią.

  • Odbiorcy danych
  • Dostawcy usług
  • Partnerzy HubSpot

  Adres e-mail do inspektora ochrony danych ustanowionego po stronie firmy przetwarzającej dane: privacy@hubspot.com

  Przekazywanie danych do państw trzecich

  Ten serwis może przekazywać zgromadzone dane do innego państwa. Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

  • Irlandia, Stany Zjednoczone Ameryki oraz inne państwa, w których działają partnerzy HubSpot.
   Kliknij tutaj, aby przeczytać zasady ochrony danych podmiotu przetwarzającego

  https://legal.hubspot.com/privacy-policy?_ga=2.80487636.2109353776.1547219595-1840724365.1539588495

  HubSpot Forms

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z HubSpot Forms, tj. usługi przeznaczonej do tworzenia formularzy internetowych. Dostawcą tej usługi jest firma HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA. Służy ona do udostępniania formularzy internetowych. W przypadku tej usługi stosowane są pliki cookies. Ta lista zawiera wszystkie dane (personalne), które są zbierane przez tę usługę lub w wyniku korzystania z niej.

  • identyfikator urządzenia
  • dane agenta użytkownika
  • lokalizacja miasta
  • model i wersja urządzenia
  • adres IP
  • wersja systemu operacyjnego
  • informacje dotyczące nawigacji
  • numer telefonu
  • typ przeglądarki
  • informacje o zapisaniu się do usługi abonamentowej HubSpot
  • czas trwania wizyty
  • pozycja geograficzna
  • dostawca usług internetowych
  • godziny dostępu
  • przeglądane strony
  • nazwy domeny
  • nazwa firmy
  • źródło odniesienia
  • system operacyjny
  • adres odsyłający URL
  • gdzie została ściągnięta aplikacja mobilna?
  • adres e-mail
  • dane dotyczące strumienia kliknięć
  • informacje dotyczące transakcji
  • częstotliwość używania aplikacji mobilnej
  • korzystanie z aplikacji mobilnych w sposób zagregowany
  • grafika
  • strony HTML
  • zdarzenia występujące w ramach aplikacji mobilnej
  • informacje ze źródeł podmiotów trzecich
  • dane dotyczące wydajności aplikacji mobilnych
  • pliki wyświetlane na naszej stronie internetowej
  • informacje dotyczące płatności
  • adres

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.
  Poniżej znajdziesz adres e-mail do inspektora ochrony danych ustanowionego po stronie firmy przetwarzającej dane. privacy@hubspot.com

  Kliknij tutaj, aby przeczytać zasady ochrony danych podmiotu przetwarzającego

  https://legal.hubspot.com/privacy-policy?_ga=2.235906625.1720821622.1549963287-1840724365.1539588495

   

  Albacross

  Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje identyfikacji potencjalnych klientów i reklam ukierunkowanych Albacross. Dostawcą rozwiązania jest Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26, 111 35 Sztokholm, Szwecja.

  Albacross wykorzystuje tzw. pliki cookie, aby umożliwić analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące Twojego korzystania z niniejszej strony internetowej, są z reguły przekazywane na serwer firmy Albacross Nordic AB w Irlandii i tam przechowywane.

  Dane gromadzone i wykorzystywane w tym celu przez Albacross to informacje o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę internetową, oraz informacje techniczne, które pozwalają Albacross rozróżnić różnych odwiedzających posługujących się tym samym adresem IP. Albacross zapisuje domenę wprowadzoną do formularza, aby skorelować adres IP z pracodawcą.

  Jeżeli Twoja przeglądarka obsługuje technikę "Do-Not-Track", i została ona aktywowana, Twoja wizyta na stronie zostanie automatycznie zignorowana.

  Twoje dane zostaną usunięte najpóźniej po 12 miesiącach.

  Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w informacjach Albacross dotyczących ochrony danych (https://albacross.com/privacy-policy).

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę możesz w dowolnym momencie cofnąć ze skutkiem w przyszłości, poprzez wywołanie ustawień plików cookie i odpowiednią zmianę konfiguracji.

  LinkedIn Analytics

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z usługi analitycznej LinkedIn Analytics. Dostawcą tej usługi jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. W przypadku tej usługi stosowane są pliki cookies. Służy ona do analizy sposobu użytkowania strony. Ta lista zawiera wszystkie dane (personalne), które są zbierane przez tę usługę lub w wyniku korzystania z niej.

  • informacje dotyczące systemu operacyjnego
  • identyfikator urządzenia
  • ISP lub dostawca telefonii komórkowej
  • adres IP
  • adres odsyłający URL
  • informacje o dodatkach
  • informacje dotyczące przeglądarki

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.
  Kliknij tutaj, aby przeczytać zasady ochrony danych podmiotu przetwarzającego https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Kliknij tutaj, jeśli chcesz wyrazić sprzeciw na wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=pl
  Kliknij tutaj, aby przeczytać wytyczne dotyczące plików cookies podmiotu przetwarzającego https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

  4.5. Reklama

  Korzystamy z plików cookies do celów marketingowych, które pozwalają na przesyłanie spersonalizowanych reklam do naszych użytkowników. Dodatkowo stosujemy pliki cookies, aby ograniczyć prawdopodobieństwo wyświetlania reklamy i zmierzyć efektywność naszych działań reklamowych. Informacja ta może być dzielona również z podmiotami trzecimi, np. sieciami reklamowymi. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Usługi re/marketingu Google

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług marketingu i remarketingu (dalej „usługi marketingowe Google”), dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Usługi te służą optymalizacji i ekonomicznemu działaniu naszej oferty internetowej. Usługi marketingowe Google pozwalają nam na wyświetlanie w ramach naszej strony internetowej bardziej celowanych reklam, tak aby prezentować Ci tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W przypadku gdy np. reklamy naszych usług wyświetlają Ci się na innych portalach internetowych, mowa tu o tzw. „remarketingu”. W tych celach, w przypadku otwarcia naszych lub innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google uruchamia bezpośrednio kod Google i dochodzi do zintegrowania ze stroną internetową tzw. tagów (re)marketingowych (niewidocznych grafik lub kodu, określanych również jako „web beacons”). Przy ich pomocy na Twoim urządzeniu zapisany zostaje indywidualny plik cookie, tzn. mały plik (zamiast plików cookies mogą być stosowane również podobne technologie).

  Pliki cookies mogą być zamieszczane przez różne domeny, między innymi przez google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym zapisywana jest informacja o tym, jakie strony internetowe odwiedzałeś/aś, jakie treści Cię interesują i jakie oferty klikasz, również informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas wizyty oraz inne dane na temat korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również Twój adres IP, przy czym w ramach usługi Google-Analytics informujemy, że adres IP jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących członkiem porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a tylko w jednostkowych przypadkach przesyłany w całości na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Adres IP nie jest łączony z Twoimi danymi w ramach innych ofert Google.

  Wskazane wyżej informacje Google może łączyć z takimi informacjami z innych źródeł. Gdy następnie odwiedzisz inne strony internetowe, będzie Ci można wyświetlać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.

  Przetwarzamy Twoje dane w ramach usług marketingowych Google w formie spseudonimizowanej. Oznacza to, że Google nie przechowuje ani nie przetwarza przykładowo Twojego nazwiska czy adresu e-mail, lecz przetwarza odpowiednie dane w oparciu o pliki cookies w ramach speudonimizowanych profili użytkownika. Informacje dotyczące użytkowników, które zostały zebrane w ramach usług marketingowych Google, są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

  Do stosowanych przez nas usług marketingowych Google należy m.in. system reklam internetowych „Google Ads” (wcześniej: „Google AdWords”). W przypadku Google Ads każdy jego klient otrzymuje inny „konwersyjny plik cookie”. Pliki cookies nie mogą tym samym być monitorowane przez strony internetowe klienta Google Ads. Informacje zgromadzone za pomocą pliku cookie służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na korzystanie z funkcji śledzenia konwersji. Klienci Google Ads otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani do strony opatrzonej znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które pozwoliłyby na personalną identyfikację użytkowników.

  Korzystamy również z usługi „Google Tag Manager”, aby móc zintegrować usługi analityczne i marketingowe Google z naszą stroną internetową i nimi zarządzać.

  Ten serwis może przekazywać zgromadzone dane do innego państwa. Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

  • Cały świat

  Więcej informacji na temat korzystania przez Google z danych do celów marketingowych uzyskasz na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads, polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

  Jeśli nie zgadzasz się, by usługi marketingowe Google stosowały spersonalizowaną reklamę, możesz skorzystać z udostępnionych przez Google opcji ustawień i funkcji opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.

  Google Tag Manager

  Dla zachowania transparentności informujemy, że korzystamy z usługi Google Tag Manager. Jest to system przeznaczony do zarządzania znacznikami JavaScript i HTML, które są stosowane na potrzeby implementacji narzędzi śledzenia i analizy. Dostawcą tej usługi jest firma Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

  Google Tag Manager sam w sobie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Tag Manager ułatwia nam integrację naszych znaczników i zarządzanie nimi. Znaczniki to małe fragmenty kodów, które służą m.in. do pomiaru ruchu na stronie i zachowań użytkowników, rejestrowania skuteczności reklamy internetowej oraz kanałów społecznościowych, dostosowania remarketingu i dopasowania do grup docelowych oraz testowania i optymalizowania stron internetowych. W przypadku dokonania dezaktywacji zostanie ona uwzględniona w Google Tag Manager. Więcej informacji dotyczących programu Google Tag Manager patrz:

  www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html

  www.google.com/intl/pl/tagmanager/faq.html

  safety.google/privacy/privacy-controls

  Google Analytics Audiences

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z Analytics Audience (GA Audience), tj. usługi śledzenia reklam i konwersji. Właściwym dostawcą tej usługi na terenie UE jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  GA Audience korzysta z plików cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze oraz na innych urządzeniach mobilnych (np. smartfonach, tabletach itp.) i służą do analizy korzystania z odpowiednich urządzeń. Dane są przy tym częściowo analizowane na wielu urządzeniach. Google Audience otrzymuje przy tym dostęp do plików cookies, utworzonych w ramach korzystania z funkcji Google AdWords i Google Analytics. W ramach korzystania z usługi przetwarzane są następujące dane.

  • agent użytkownika
  • informacje o lokalizacji
  • odsyłający adres URL
  • adres IP
  • głębokość strony
  • czas trwania sesji
  • data i godzina wizyty
  • dane użytkowe

  Ten serwis może przekazywać zgromadzone dane do innego państwa. Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

  • Cały świat

  Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z usługi GA Audience jest dostępnych pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

  • Google AdSense

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z usługi reklamy internetowej Google AdSense. Właściwym dostawcą tej usługi na terenie UE jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

  Google AdSense korzysta z plików cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze i zbierają informacje statystyczne na temat Twojej osoby, a które następnie są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych. Korzystamy z usługi Google AdSense, aby móc prezentować reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań. W wyniku odwiedzenia naszej strony internetowej Google otrzymuje informację o otworzeniu przez Ciebie naszej strony. Ten serwis może przekazywać zgromadzone dane do innego państwa. Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

  • Cały świat

  Jeśli jesteś zalogowany/a przy użyciu swojego konta Google, Twoje dane mogą zostać do niego bezpośrednio przypisane. Jeśli nie wyrażasz zgody na przypisanie przy użyciu Twojego profilu Google, musisz się wylogować. Możesz zablokować opcję zapisywania przez Google AdSense plików cookies, dezaktywując w Google opcję spersonalizowanych reklam pod adresem https://www.google.pl/ads/preferences. Oprócz tego możesz dezaktywować opcję spersonalizowanych reklam dostawców będących częścią kampanii samoregulacji „About ads” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices. Oba ustawienia dezaktywujące ulegną skasowaniu po usunięciu plików cookies. Pod adresem https://www.google.com/settings/ads/plugin możesz też dokonać stałej dezaktywacji w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome. W takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej oferty może jednak okazać się niemożliwe.

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.
  Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google znajdziesz pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

  DoubleClick by Google

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z narzędzia do marketingu internetowego DoubleClick by Google. Właściwym dostawcą tej usługi na terenie UE jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  DoubleClick korzysta z plików cookies w celu wyświetlania użytkownikom adekwatnych reklam, usprawnienia raportów na temat efektywności kampanii lub wyeliminowania sytuacji, w której użytkownikom wyświetlałyby się wielokrotnie te same reklamy. Google gromadzi w tym celu za pomocą Cookie ID informacje o tym, jakie reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce. W ten sposób można uniknąć wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy. DoubleClick może przy pomocy Cookie ID rejestrować tzw. konwersje związane z reklamami. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a później przy użyciu tej samej przeglądarki otworzy stronę reklamodawcy i dokona na niej jakiegoś zakupu.

  W momencie otwarcia strony, która korzysta z DoubleClick i zezwala na stosowanie skryptu DoubleClick, Twoja przeglądarka automatycznie nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Dzięki zaimplementowaniu usługi DoubleClick Google pozyskuje informacje o otwarciu przez Ciebie konkretnej części naszej strony internetowej lub o kliknięciu naszej reklamy. W przypadku zarejestrowania w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta.

  Ten serwis może przekazywać zgromadzone dane do innego państwa. Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.
  Możesz zapobiec gromadzeniu informacji przy pomocy tej opcji śledzenia na różne sposoby: a. Poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Zablokowanie obcych plików cookies spowoduje, że nie będziesz otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych. b. Poprzez dezaktywację plików cookies do śledzenia konwersji zablokujesz możliwość wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu musisz zablokować w swojej przeglądarce pliki cookies z domeny „www.googleadservices.com”. c. Pod adresem https://www.google.pl/settings/ads możesz uruchomić plik cookie opt-out. To ustawienie ulegnie jednak skasowaniu, gdy usuniesz swoje wszystkie pliki cookies. d. Przez wyłączenie spersonalizowanych reklam dostawców będących częścią kampanii samoregulacji „About ads” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie ulegnie skasowaniu, gdy usuniesz swoje pliki cookies; ) poprzez wyłączenie na stałe plików cookies w swojej przeglądarce za pośrednictwem linku https://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w takim przypadku niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą stać się niedostępne.

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru.
  Więcej informacji na temat funkcji DoubleClick by Google znajdziesz na stronie https://www.google.pl/doubleclick oraz https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=pl, a na temat ogólnych zasad ochrony danych w Google na stronie https://www.google.pl/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie możesz odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org.

  LinkedIn Ads

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z usługi reklamowej LinkedIn Ads. Dostawcą tej usługi jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Stosujemy tę funkcję na potrzeby śledzenia konwersji, reklamy i remarketingu. Stosowane są przy tym pliki cookies, piksele i znaczniki reklamowe. Ta lista zawiera wszystkie dane (personalne), które są zbierane przez tę usługę lub w wyniku korzystania z niej.

  • adres IP
  • dane dotyczące agenta użytkownika
  • ID urządzeń
  • wyszukiwane słowa
  • przeglądane artykuły
  • odwiedzane strony
  • przeglądane reklamy
  • załączniki
  • połączenia
  • przeglądane filmy
  • informacje w profilu
  • identyfikator reklamy
  • informacje dotyczące systemu operacyjnego
  • informacje o urządzeniach

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną być potrzebne do celów przetwarzania. Odbiorcami danych są firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz LinkedIn Inc. USA.

  Ten serwis może przekazywać zgromadzone dane do innego państwa. Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

  • Cały świat

  Kliknij tutaj, aby przeczytać zasady ochrony danych podmiotu przetwarzającego https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


  Kliknij tutaj, jeśli chcesz wyrazić sprzeciw na wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=pl

  Kliknij tutaj, aby przeczytać wytyczne dotyczące plików cookies podmiotu przetwarzającego https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

  LinkedIn Insight Tag

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z usługi śledzenia konwersji i retargetingu LinkedIn Insight Tag. Dostawcą tej usługi jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Służy ona do prowadzenia analizy, działań retargetingowych i marketingowych. W przypadku tej usługi stosowane są pliki cookies.
  Ta lista zawiera wszystkie dane (personalne), które są zbierane przez tę usługę lub w wyniku korzystania z niej.

  • adres odsyłający URL
  • adres IP
  • informacje o urządzeniach
  • informacje dotyczące przeglądarki
  • znacznik czasu

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru. Dane są usuwane po okresie 90 dni. Odbiorcami danych są firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz LinkedIn Corp.
  Zwracamy uwagę, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i poza europejski obszar gospodarczy czy do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przesyłania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie urzędy do celów kontroli i nadzorowania bez możliwości skorzystania ze środków zaskarżenia. Poniżej znajdziesz listę krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych: Stany Zjednoczone Ameryki.

  Kliknij tutaj, aby przeczytać zasady ochrony danych podmiotu przetwarzającego https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

  Kliknij tutaj, aby przeczytać wytyczne dotyczące plików cookies podmiotu przetwarzającego

  https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

  SalesViewer

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na tej stronie internetowej będziemy korzystać z usługi marketingowej i optymalizacyjnej SalesViewer firmy SalesViewer GmbH, Bongardstraße 29, 44787 Bochum, Niemcy. Służy ona do prowadzenia badań rynku, działań optymalizacyjnych i marketingowych. Stosowane są przy tym pliki cookies i JavaScript.

  Ta lista zawiera wszystkie dane (personalne), które są zbierane przez tę usługę lub w wyniku korzystania z niej.

  • adres odsyłający URL
  • słowa kluczowe
  • odwiedzane podstrony
  • nazwa, pochodzenie i branża firmy przyjmującej
  • czas trwania wizyty
  • dane użytkowe
  • data i godzina wizyty
  • rozdzielczość ekranu
  • informacja, czy użytkownik pobrał plik, zdjęcie czy inny element
  • ID użytkownika
  • adres IP
  • informacje dotyczące przeglądarki
  • informacje o urządzeniach
  • lokalizacja geograficzna

  Podstawa prawna oraz możliwość wycofania zgody w zakresie tego przetwarzania danych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookies na naszej platformie do zarządzania zgodami (odcisk palca widoczny u dołu z lewej strony) i dokonując tam zmiany swojego wyboru. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

  Odbiorcy danych

  • SalesViewer GmbH
  • Google Ireland Limited

  Więcej informacji na temat dostawcy usługi znajdziesz na stronie https://www.salesviewer.com/en/privacy-policy oraz https://www.salesviewer.com/opt-out

  5. Rejestracja na tej stronie internetowej

  Możesz zarejestrować się/zapisać się do określonych stref naszej strony internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane będziemy wykorzystywać tylko na potrzeby skorzystania z danej oferty lub usługi, do której się zarejestrowałeś/aś – na przykład w celu zapisania się na wydarzenie lub pobrania broszury informacyjnej. Należy podać wszystkie wymagane podczas zapisywania się dane oznaczone jako obowiązkowe. W przeciwnym razie możemy odmówić takiego zapisu. W przypadku ważnych zmian, np. dotyczących zakresu oferty lub w przypadku wymaganych zmian technicznych, skorzystamy z podanego podczas rejestracji adresu e-mail, aby poinformować Cię o tym tą drogą.

  Przetwarzanie danych podanych podczas zapisywania się odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili możesz odwołać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalne powiadomienie o tym fakcie drogą mailową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania danych.
  Dane zebrane w czasie zapisywania się są przez nas przechowywane przez okres, w którym pozostajesz zarejestrowany/a na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe terminy przechowywania danych pozostają bez zmian.

  6. Newsletter

  Informacje ogólne

  Na naszych poszczególnych stronach internetowych możesz zasubskrybować newsletter, w którym będziemy Cię informować o działalności grupy proALPHA, aktualnościach związanych z naszymi usługami, ofertach specjalnych, akcjach i wydarzeniach. Treść danego newslettera zostanie krótko opisana w ramach zapisywania się do niego. Podstawę prawną dla przesyłania poszczególnych newsletterów stanowi Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji UWG lub zgoda przewidziana przepisami ustawy w myśl § 7 ust. 3 UWG.
  Na potrzeby zapisania się do naszych newsletterów korzystamy z tzw. procedury Double-opt-in. Oznacza to, że po zapisaniu się do newslettera otrzymasz od nas wiadomość na wskazany adres e-mail, w której poprosimy Cię o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. W przypadku braku potwierdzenia zapisania się do newslettera Twoje informacje zostaną usunięte automatycznie po okresie 3 dni.

  Otrzymane dane są wykorzystywane do tego, by móc się z Tobą kontaktować personalnie. Po Twoim potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail w celu przesyłania newslettera i będziemy go przechowywać do momentu wycofania zgody. Przechowujemy również Twój adres IP z chwili dokonywania zapisu, godzinę zapisu i potwierdzenie zapisu przez okres maksymalnie trzech lat od dnia zapisania się (okres przedawnienia). Robimy to po to, by w razie wątpliwości móc udokumentować Twój zapis do newslettera i wyjaśnić kwestię ewentualnego naruszenia Twoich danych osobowych. Podstawę prawną dla protokołowania zapisu do newslettera stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na udokumentowaniu wcześniej udzielonej zgody, patrz również art. 7 ust. 1 RODO.

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przesyłanie newslettera i z niego zrezygnować. Zgodę możesz cofnąć, klikając w link znajdujący się w każdym newsletterze mailowym lub wysyłając wiadomość na adres info@proalpha.com

  Śledzenie newsletterów

  Informujemy, że w przypadku wysyłania newslettera analizujemy Twoje zachowanie jako użytkownika, aby stwierdzić, czy i kiedy doszło do otwarcia newslettera. Aby móc dokonać takiej analizy, przesyłane maile zawierają tzw. web beacons lub piksele śledzące, które są przechowywane na naszym serwerze i które aktywują się przy otwarciu newslettera. Przesyłane są przy tym informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki, godzina otwarcia newslettera i adres IP. Na potrzeby analiz wskazane wyżej dane i web beacons powiążemy z Twoim adresem e-mail i indywidualnym ID. Również znajdujące się w newsletterze linki zawierają to ID i pozwalają nam na analizę Twoich kliknięć.

  Przy pomocy tak pozyskanych danych tworzymy profil użytkownika, aby dopasować newsletter do Twoich indywidualnych zainteresowań. Gromadzimy przy tej okazji informacje o tym, kiedy nastąpiło odczytanie naszych newsletterów i jakie linki zostały w nich kliknięte, a następnie na ich podstawie ustalamy Twoje indywidualne zainteresowania. Dane te łączymy z aktywnościami, których dokonujesz na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną tego typu przetwarzania danych jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody będzie w tym przypadku dotyczyło całego newslettera, ponieważ ze względów technicznych nie ma możliwości wycofania zgody jedynie w odniesieniu do funkcji śledzenia. W tym celu wystarczy kliknąć link rezygnacyjny, który znajduje się w każdym mailu.

  Tego typu usługa śledzenia jest ponadto niemożliwa, jeśli w swoim programie mailowym standardowo masz wyłączoną opcję wyświetlania zdjęć. W takim przypadku newsletter nie będzie się wyświetlać w całości i możliwe, że nie będziesz mieć dostępu do wszystkich funkcji. W przypadku gdy ręcznie aktywujesz opcję wyświetlania zdjęć, aktywowana zostanie również wskazana wyżej usługa śledzenia. Informacje zgromadzone na podstawie usługi śledzenia są przechowywane do momentu, aż zrezygnujesz z newslettera. Po zrezygnowaniu z newslettera dane będą wykorzystywane w formie zanonimizowanej i do celów czysto statystycznych. Zgromadzone u nas dane, które pozyskaliśmy od Ciebie w celu wysyłania newslettera, przechowujemy do momentu wypisania się przez Ciebie z newslettera i usuniemy po zrezygnowaniu z newslettera. Nie dotyczy to danych, które są u nas przechowywane w innych celach.

  7. Aplikowanie o pracę

  Możesz ubiegać się o pracę za pośrednictwem naszego portalu https://jobs.proalpha.com/de. Twoja aplikacja online zostanie w tym przypadku przekazana bezpośrednio do działu kadr za pośrednictwem szyfrowanego połączenia i będzie oczywiście traktowana poufnie.

  Jeśli zdecydujesz się jednak ubiegać o pracę w naszej firmie drogą mailową, musisz wiedzieć, że przesyłanie nieszyfrowanych e-maili lub załączników mailowych nie jest bezpieczne. Twoje dane zostaną użyte w celu rozpatrzenia Twojego podania o pracę i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi § 26 ust. 1 w związku z ust. 8 zd. 2 federalnej ustawy o ochronie danych BDSG. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli jest to konieczne do obrony przed dochodzonymi wobec nas roszczeniami prawnymi wynikającymi z procesu rekrutacyjnego. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Podane cele stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

  W przypadku nawiązania między nami stosunku zatrudnienia, zgodnie z § 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych BDSG możemy kontynuować przetwarzanie otrzymanych wcześniej od Ciebie danych osobowych w celach związanych ze stosunkiem zatrudnienia, jeśli jest to niezbędne do realizacji lub zakończenia stosunku zatrudnienia lub do wykonania bądź spełnienia wynikających z ustawy lub z układu zbiorowego pracy czy porozumienia zakładowego (porozumienie zbiorowe) praw i obowiązków jednostki reprezentującej interesy pracowników.

  Twoje dane aplikacyjne nie są przetwarzane w innych celach niż opisane. Twoje dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego najpóźniej po okresie sześciu miesięcy, jeśli usunięciu nie stoją na przeszkodzie nasze inne prawnie uzasadnione interesy lub jeśli nie udzieliłeś/aś nam zgody na dłuższe przechowywanie danych. Innym prawnie uzasadnionym interesem w tym rozumieniu jest przykładowo obowiązek przedłożenia dowodów w postępowaniu według ogólniej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

  8. Przekazywanie danych, odbiorcy lub kategorie odbiorców

  Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że zobowiązują nas do tego przepisy ustawowe lub przekazanie danych jest niezbędne w celu realizacji stosunku umownego lub wyraziłeś/aś wcześniej wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych.

  9. Okres przechowywania

  Zbierane przez nas dane osobowe zostaną usunięte w przypadku ustania celu przetwarzania lub w ramach ustawowych terminów przechowywania.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w myśl art. 22 RODO.

  11. Twoje prawa

  Przysługują Ci względem nas następujące prawa wobec Twoich danych osobowych:

  11.1. Prawa ogólne

  Masz prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przeniesienia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją decyzję, masz prawo ją wycofać wobec nas ze skutkiem na przyszłość.

  11.2. Prawa przysługujące w przypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO możesz w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu), dotyczy to również profilowania w oparciu o ten przepis. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

  11.3. Prawa w przypadku reklamy bezpośredniej

  W przypadku gdy Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów reklamy bezpośredniej, masz zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO prawo wyrazić w każdej chwili sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby na potrzeby tego rodzaju reklamy, dotyczy to również profilowania, jeśli jest związane z tego typu reklamą bezpośrednią. W przypadku wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby reklamy bezpośredniej zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach.

  11.4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do właściwego organu nadzorującego proces ochrony danych osobowych.

  12. Podjęcie kontaktu drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy

  Jeśli kontaktujesz się z nami drogą mailową lub za pomocą formularza kontaktowego, dane, które nam każdorazowo przesyłasz (np. adres e-mail lub imię i nazwisko) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. W przypadku gdy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego pytamy o dane, które nie są wymagane do podjęcia kontaktu, są one zawsze oznaczane jako dane opcjonalne. Informacje te służą nam do skonkretyzowania Twojego zapytania i do lepszej obsługi Twojego zgłoszenia. Przekazanie tych danych odbywa się wyraźnie w sposób dobrowolny i za Twoją zgodą, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli chodzi tu o podanie kanałów komunikacyjnych (np. adresu e-mail, numeru telefonu), wyrażasz także zgodę, byśmy w razie potrzeby kontaktowali się z Tobą również za pośrednictwem tego kanału komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. W każdej chwili możesz oczywiście wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

  Uzyskane w związku z tym dane usuniemy w chwili, gdy ich przechowywanie nie będzie dłużej konieczne, lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli obowiązują ustawowe terminy przechowywania tych danych.

  13. Bezpieczeństwo danych

  Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne działania zabezpieczające, które mają na celu ochronę Twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób do tego nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego.

  14. Przekazywanie danych oraz zamierzone przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że zobowiązują nas do tego przepisy ustawowe lub przekazanie danych jest niezbędne w celu realizacji stosunku umownego lub wyraziłeś/aś wcześniej zgodę na przekazanie swoich danych.
  Stan 10/2020

  Das ERP-System proALPHA

  proALPHA steht seit mehr als 25 Jahren für ein leistungsstarkes ERP-System. Erfahren Sie mehr über das ganzheitliche Konzept und warum mehr als 4.500 mittelständische Kunden weltweit auf Lösungen von proALPHA vertrauen.