<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=718764462488013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  System sygnalistów

  Grupa proALPHA zobowiązuje się do odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wartości naszej firmy są podstawą naszej współpracy i naszego sukcesu. Ważnym elementem jest stworzenie kultury przedsiębiorstwa, w której zachowania niezgodne z przepisami będą zgłaszane i odpowiednio adresowane. Dlatego wprowadziliśmy system do przekazywania poufnych informacji obejmujący całą firmę.

  System ten umożliwia wszystkim – pracownikom, byłym współpracownikom, klientom, dostawcom lub osobom trzecim – informowanie o możliwych naruszeniach prawa lub ogólnych zasad postępowania. Służy on wyłącznie do przyjmowania i opracowywania takich zgłoszeń.

  Zgłoszenia te to kluczowy instrument służący wyjaśnianiu i rozwiązywaniu uchybień i nieprawidłowości. proALPHA zapewnia, że wszystkie wskazówki będą traktowane poufnie, a tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia jest chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Możesz zwrócić się do nas w każdej sprawie – liczymy na Twoją współpracę!

  System sygnalistów