modul-workflow-hero

proALPHA Zarządzanie workflow

Automatyzacja procesów: zdarzenia kierują procesami biznesowymi

proALPHA automatyzuje wszystkie procesy biznesowe, począwszy od sprzedaży poprzez techniczne przygotowanie produkcji, aż po produkcję i montaż. Workflow zapewnia jeszcze efektywniejsze planowanie zadań i procesów we wszystkich obszarach systemu proALPHA. Możliwe jest definiowanie każdego pojedynczego kroku procesu. W ten sposób dla całego przedsiębiorstwa tworzone są spójne metody pracy, które mają szczególne znaczenie dla zapewnienia jednolitej jakości serwisu lub zgodności działalności z regulacjami prawnymi. Po realizacji jednego kroku automatycznie rozpoczynany jest kolejny krok, co zwalnia pracowników z potrzeby interwencji. W ten sposób zostaje wygospodarowany czas na ważniejsze zadania. 

Zakres usług

Szczegółowe informacje na temat proALPHA ERP w pliku PDF.

Pobierz broszurę

Zarządzanie workflow w proALPHA ERP – kluczowe zagadnienia

  • Automatyzacja procesów w systemie ERP skraca czas opracowania
  • Wygodne definiowanie reguł określających obsługę indywidulanych procesów przedsiębiorstwa
  • Monitor zadań wyświetla każdemu pracownikowi jego oczekujące zadania
  • Automatyczna dokumentacja procesów wpiera system compliance
  • Brak opłat licencyjnych, ponieważ moduł ten jest częścią wersji standardowej proALPHA
modul-workflow-content

Workflow umożliwia niezawodne i elastyczne sterowanie procesami

Operacje workflow mogą być wykorzystywane do wysyłania wewnętrznych e-maili. Jednakże, ten aktywny i całkowicie zintegrowany z proALPHA moduł ma o wiele więcej do zaoferowania. Zastosowanie reguł, opierających się na zdarzeniach, umożliwia odrzucenie sztywnych ram zdefiniowanych procesów i stworzenie procesów szybszych i bardziej elastycznych. Przykładowo oferta, w zależności od swojej wartości, może zostać zatwierdzona na różnych etapach opracowania.

To-Do List: zadania pracownika w monitorze zadań

Każdemu pracownikowi wyświetlają się przydzielone mu zadania, takie jak otwarte oferty, powiadomienia, odchylenia od planu itp. Za pomocą monitora działań może on od razu przystąpić do opracowywania przydzielonych mu zadań. Monitor zadań znacznie przyczynia się do poprawy komfortu pracy.

System proALPHA w Carl Aug. Picard

System proALPHA sprawdził się wielokrotnie jako kompletne rozwiązanie klasy ERP. Dzięki proALPHA w Carl Aug. Picard zautomatyzowanych i połączonych zostało wiele funkcji.

Przejdź do raportu użytkownika

proALPHA Workflow umożliwia niezawodne i przezroczyste sterowanie procesami.

Realizacja złożonych procesów i zapewnienie zgodności działalności z systemem compliance

Określone zdarzenie może uruchomić i zakończyć opracowanie zautomatyzowanego procesu. Przykładami takich zdarzeń są stan maszyny lub przekroczenie limitu kredytu. Podstawę tego stanowią złożone operacje workflow z wieloma zdarzeniami i różnymi operacjami, które mogą zostać zrealizowane ręcznie, automatycznie lub częściowo automatycznie. Na potrzeby systemu compliance również można dokumentować procesy automatycznie.

Łatwa konfiguracja

W proALPHA Zarządzanie workflow dostępnych jest już wiele szablonów, które można modyfikować i rozszerzać według własnych potrzeb. Za pomocą graficznego projektanta można również tworzyć całkiem nowe operacje workflow. W tym przypadku nie istnieją żadne ograniczenia. W proALPHA można łączyć wszystkie obszary i zdarzenia.

proALPHA ERP ─ liczby przemawiają za nami

Za doskonałym rozwiązaniem ERP kryje się silne przedsiębiorstwo: Grupa proALPHA cieszy się sukcesem w Niemczech i na całym świecie dzięki swojej innowacyjności, zadowoleniu użytkowników i bliskości do klienta.

proALPHA ─ fakty i liczby