modul-projektmanagement-hero

proALPHA Zarządzanie projektami

Efektywne planowanie i realizacja projektów

Zlecenia klientów, projektowanie produktów lub optymalizacja procesów biznesowych – w przedsiębiorstwach stale inicjowane są nowe projekty. Aby pomyślnie zakończyć te projekty, trzeba koordynować zadania między wieloma działami, planować zasoby i na bieżąco informować wszystkich zaangażowanych w projekt. Do zarządzania tymi wszystkimi zróżnicowanymi zadaniami z obszarów planowania, realizacji oraz controllingu potrzebne jest zintegrowane zarządzenie projektami.

Funkcjonalności i wiele więcej

Szczegółowe informacje na temat proALPHA Zarządzanie projektami w pliku PDF.

Pobierz broszurę

Zarządzanie projektami w proALPHA – kluczowe zagadnienia

  • Zintegrowana z systemem ERP praca nad projektem obejmująca wiele działów
  • Planowanie harmonogramu, zasobów i kosztów w jednym rozwiązaniu
  • Różnorodne grafiki ułatwiają planowania i szybkie rozeznanie
  • Zarządzanie wieloma projektami: całościowy pogląd zdolności produkcyjnych i ich efektywne wykorzystanie niwelują wąskie gardła
  • Szczegółowe kalkulacje i prognozy kosztów
  • Centralna teczka projektu

Planowanie projektu z uwzględnieniem wszystkich działów oraz wspierane graficznie

proALPHA Zarządzanie projektami łączy procesy obszarów przedsiębiorstwa. Dzięki temu zapewniony jest przegląd sytuacji ogólnej, kosztów i procesów. Zadania, zasoby oraz terminy można efektywnie planować oraz nimi sterować. Zespół projektowy ma do dyspozycji różnorodne grafiki w formie planów struktury projektu, planów sieciowych i wykresów Gantta.

Wysoka przejrzystość podczas zarządzania wieloma projektami

Wszystkie prace oraz zasoby potrzebne do realizacji projektu zdefiniowane są w module Zarządzanie projektami, który pozwala na procesowanie zadań ponad podziałami wynikającymi z hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Zapewnia to wczesne rozpoznanie wąskich gardeł i konfliktów pomiędzy wszystkimi projektami przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków zaradczych.

Controlling projektu z proALPHA

Więcej informacji o kontrolowaniu kosztów z proALPHA.

Czytaj dalej

Moduł proALPHA Zarządzanie projektami, dzięki uwzględnianiu projektów poszczególnych działów, ułatwia globalne planowanie harmonogramu, zasobów i kosztów dla wszystkich projektów przedsiębiorstwa.

Zintegrowany controlling projektu

proALPHA stale dostarcza informacje dotyczące kosztów zaplanowanych, powstałych lub jeszcze oczekiwanych. Po przeprowadzeniu szacowania budżetu projektu oraz kalkulacji wstępnej, rachunki wejściowe, pobrania materiałów oraz czas wyświetlane są bezpośrednio w projekcie i jednocześnie w rachunku kosztów. Jest to możliwe dzięki ścisłemu powiązaniu z systemem ERP.

System proALPHA w Plauen Stahl

System proALPHA sprawdził się wielokrotnie jako kompletne rozwiązanie klasy ERP. Przeczytaj, jak proALPHA zapewnia całościowe procesy u tego producenta jednostkowego.

Przejdź do raportu użytkownika