proALPHA ERP-Modul für Kostenrechnung

proALPHA Rachunek kosztów

Większa przejrzystość, mniejszym kosztem

Moduł proALPHA Rachunek kosztów udostępnia wszystkie informacje niezbędne do określenia wydajności firmy. Na jego podstawie kontrolerzy finansowi identyfikują kluczowe dane biznesowe i analizują je bardzo szczegółowo. Ich szybkie i dokładne analizy umożliwiają tworzenie niezawodnych planów oraz stanowią podstawę procesu decyzyjnego. Dzięki wysokiemu stopniowi integracji wszystkich modułów mają oni dostęp do kompletnych danych całego łańcucha wartości.

Funkcjonalności i wiele więcej

Szczegółowe informacje na temat proALPHA Rachunek kosztów w pliku PDF.

Pobierz broszurę

proALPHA Rachunek kosztów – kluczowe zagadnienia

  • Decyzje w zakresie zarządzania na podstawie aktualnych, poprawnych i kompletnych informacji
  • Automatyczne przejęcie liczb z nadrzędnych modułów
  • Wielowymiarowy rachunek nośników wyników – analiza nośnika wyników z kilku punktów widzenia
  • Szczegółowe analizy i szybkie odpowiedzi na zapytania ad hoc
  • Elastyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw handlowych, producentów seryjnych oraz jednostkowych
proALPHA Kostenrechnung

Dane firmowe

Do rachunku kosztów wpływają ilości i wartości pochodzące ze wszystkich obszarów systemu ERP. Nie ma znaczenia, czy danymi są zgłoszone czasy ze zleceń produkcyjnych, odchylenia zużycia, odchylenia cenowe lub amortyzacje z księgowości środków trwałych – kontroler finansowy ma dostęp do wszystkich wartości podstawowych. Dzięki temu zbędna jest ponowna rejestracja danych a typowe źródło błędów jest niwelowane. Ponadto dane z innych systemów można łatwo importować.

Szczegółowy rachunek nośników wyników w wielu wymiarach

Dane przepływają automatycznie również między modułami Rachunku kosztów, a więc rachunkiem MPK, nośnika kosztów i nośnika wyników. Przykład stanowią automatyczne rozliczenie pokryć z niedomiarem lub z nadmiarem z MPK i nośników kosztów do rachunku nośników wyników. Ponadto pomocny jest indywidualnie konfigurowalny wielowymiarowy rachunek nośników wyników, który umożliwia analizowanie produktów, procesów lub usług z różnych punktów widzenia.

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami:

+48 68 50 66 500 info@proalpha.pl

proALPHA Rachunek kosztów przedstawia koszty i dochody przedsiębiorstwa w przejrzysty sposób. Na jego podstawie kontrolerzy finansowi identyfikują kluczowe dane biznesowe i analizują je bardzo szczegółowo.

Efektywne planowanie

Controlling odciążany jest przez narzędzia do planowania i opracowywania. Do nich należą rzędy rozkładu, współczynniki wagi i automatyczne, wewnątrzzakładowe rozliczenie świadczeń między miejscami powstawania kosztów. Wartości planowane mogą być również eksportowane z programów arkusza kalkulacyjnego albo do nich importowane. Funkcja ta sprawia, że planowanie staje się bardziej elastyczne.

Kontrolowanie procesów biznesowych za pomocą sprawozdań

Zestawienia oraz system informacyjny (MIS) wyposażone są w dużą ilość sprawozdań o predefiniowanych widokach. Do nich należą kilkustopniowy arkusz rozliczenia kosztów, rachunek marż pokrycia, rachunek kosztów krańcowych, rachunek rentowności oraz szczegółowy rachunek kosztów planowanych, rachunek kosztów postulowanych oraz rachunek kosztów bieżących. Z każdego widoku za pomocą funkcji zagłębiania się w dane można mieć dostęp do dokumentu źródłowego np. z zakupów lub sprzedaży.

proALPHA Business Intelligence

Odpowiednie informacje w optymalnym formacie, aby szybko podjąć trafną decyzję.

Czytaj dalej