modul-produktion-hero

proALPHA Produkcja

Optymalizacja produkcji z Advanced Planning and Scheduling

Nie ma znacznie, czy produkcja jest seryjna, czy jednostkowa, czy łączy w sobie te obie cechy, ponieważ obowiązuje zasada łączenia odpowiedniej ilości materiału w odpowiednim czasie z odpowiednimi narzędziami i pracownikami. To oszczędza czas i koszty produkcji. Z tego względu w proALPHA zasoby planowane są z uwzględnieniem ekonomicznych celów, jak np. terminowość i czas przebiegu. Dzięki temu można planować z wyprzedzeniem oraz szybko reagować na wahania lub nagłe skoki popytu. Rezultatem jest elastyczny i wykonalny plan globalny, który odzwierciedla stan rzeczywisty w przedsiębiorstwie oraz wpływa na usunięcie wąskich gardeł.

Zakres funkcji i wiele więcej

Szczegółowe informacje na temat proALPHA Optymalizacja produkcji w pliku PDF.

Pobierz broszurę

Optymalizacja produkcji z proALPHA – kluczowe zagadnienia

  • Planowanie wielozasobowe przeznaczone dla produkcji jednostkowej i seryjnej
  • Planowanie ukierunkowane na optymalizację zasobów redukuje wąskie gardła
  • Planowanie szczegółowe krótkoterminowych, ręcznych dopasowań
  • Wizualizacja złożonych zależności
  • Planowanie programu produkcji – długoterminowe zapotrzebowania na celowniku
  • Realistyczne terminy dostaw

Planowanie i optymalizowanie wielozasobowe

Rdzeniem modułu proALPHA Produkcja jest APS (Advanced Planning and Scheduling). proALPHA APS umożliwia optymalizację zasobów z uwzględnieniem ekonomicznych celów takich jak terminowość i czas przebiegu. proALPHA nie tylko ostrzega w przypadku malejących oraz przeciążonych zasobów, lecz także priorytetyzuje zlecenia produkcyjne lub proponuje alternatywne zasoby.

Realistyczne planowanie z modelami produkt-proces

W proALPHA do planowania produkcji wykorzystywane są modele produkt-proces (PPM), które zastępują klasyczne struktury produktów i marszruty. Dzięki temu struktura produktu i struktura procesu nie są ze sobą powiązane 1 do 1. Pozwala to na elastyczne planowanie procesu produkcyjnego oraz uwzględnianie w nim jednoczesnego opracowania kilku zleceń, zlecania prac na zewnątrz czy zmian w terminie.

Synchronizacja zasobów

Dzięki modelom produkt-proces dysponenci mogą optymalnie zarządzać zasobami. Materiał, narzędzie, pracownicy i terminy są cały czas pod kontrolą. Do jednej operacji można przyporządkować dowolną ilość zasobów, synchronizować ich dostępność i udostępniać potrzebny materiał. Dzięki planowaniu szczegółowemu ręczne zmiany kolejności zleceń możliwe są nawet w krótkim czasie.

System proALPHA w MAJA-Maschinenfabrik

Z proALPHA udało się skrócić czas dostawy średnio o połowę i całkowicie usunąć liczbę nadgodzin w produkcji jednostkowej.

Obejrzyj nagranie

Przejdź do raportu użytkownika

Moduł proALPHA Produkcja organizuje produkcję i zapewnia realistyczny plan globalny.

Rozpoznawanie i pokrywanie długoterminowych zapotrzebowań

Podczas produkcji seryjnej określenie zapotrzebowań zasobowych średnio- i długoterminowych jest możliwe dzięki kroczącemu planowaniu programu produkcji. W tym miejscu można wskazać czas, w którym wyprodukowane mają zostać wybrane produkty. Dodatkowo proALPHA ułatwia zakup trudno dostępnych artykułów długoterminowych poprzez silną integrację z zarządzaniem projektami.

Rzetelność w dotrzymywaniu terminów

Realistyczne terminy dostaw można ustalić bezpośrednio ze zlecenia klienta. Jest to możliwe dzięki zapytaniom CTP (Capable to Promise). Nierealistyczne zapytania o termin nie są kierowane do działu produkcji, a klienci otrzymują odpowiednio wcześniej rzetelne potwierdzenie terminu.