modul-inwb-hero

proALPHA Integration Workbench

Ciągłe procesy ponad granicami systemu

Integration Workbench (INWB) jako platforma integracyjna centralnie łączy różne systemy IT, maszyny, lokalizacje i przedsiębiorstwa. Ciągły łańcuch procesu polepsza współpracę między obszarami działalności, działami, współpracownikami i partnerami.

Dzięki INWB możliwe jest przyłączanie do proALPHA zewnętrznych systemów służących np. do zarządzania magazynem, wysyłkami lub zapewniania jakości. Architektura usługowa (SOA) zastępuje kompleksowe interfejsy między pojedynczymi systemami.

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami:

+48 68 50 66 500 info@proalpha.pl

Integracja zewnętrznych systemów z proALPHA ERP – kluczowe zagadnienia

  • Zintegrowane procesy ponad systemami, lokalizacjami i partnerami biznesowymi
  • Łatwa konfiguracja interfejsów
  • Odciążenie działu IT dzięki standardowym konektorom, formatom i szablonom
  • Dodatkowa warstwa komunikacyjna chroni system ERP i jego dane
  • Ułatwione wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0
proALPHA ERP: Modul für INBW

Konektor systemów

INWB jest nowoczesną platformą integracyjną. Jako konektor, INWB pobiera informacje z jednego systemu i przekazuje je do innego systemu. Podczas tego INWB konwertuje dane do formatu systemu docelowego. W ten sposób niwelowane są różnice w działaniu systemów bez potrzeby utrzymywania zasobochłonnych interfejsów dedykowanych. Techniczne zaplecze gwarantuje Enterprise Service Bus (ESB).

Skalowalność i elastyczność

INWB został zbudowany z wykorzystaniem standardowych technologii. Dzięki temu jest w stanie dopasować się do każdego scenariusza. Jedynym wymogiem w stosunku do systemów, które mają zostać przyłączone, jest posiadanie przez nie interfejsów do wymiany danych. To mogą być systemy informatyczne, maszyny lub czujniki. Podłączanych może być dowolna liczba systemów.

proALPHA ERP ─ liczby przemawiają za nami

Za doskonałym rozwiązaniem ERP kryje się silne przedsiębiorstwo: Grupa proALPHA cieszy się sukcesem w Niemczech i na całym świecie dzięki swojej innowacyjności, zadowoleniu użytkowników i bliskości do klienta.

proALPHA ─ fakty i liczby

proALPHA Integration Workbench pomaga sprowadzić niezależne systemy do wspólnego mianownika – sytemu ERP.

Działanie w tle

Użytkownicy proALPHA nawet nie zauważą INWB. Dział IT również skorzysta na wykorzystaniu INWB. Architektura oprogramowania INWB ukierunkowana na procesy (SOA) ułatwia konfigurację interfejsów. Parametry i szablony umożliwiają bezproblemowo przyłączać poszczególne systemy.

Usieciowione przedsiębiorstwa, pewne procesy

INWB optymalizuje nie tylko istniejące procesy, ale również tworzy przestrzeń na nowe przedsięwzięcia. Mogą nimi być współpraca z dostawcami lub rozwiązania Przemysłu 4.0. INWB przyczynia się również do zanikania granic między krajowymi i międzynarodowymi lokalizacjami. Dzięki temu, że przyłączone systemy nie mają bezpośredniego dostępu do bazy danych ERP, wzrasta bezpieczeństwo systemu informatycznego.