proALPHA ERP - CAD-Integration CA-Link

proALPHA CA-Link

Integracja ERP i CAD

Moduł proALPHA CA-Link zapewnia płynny przepływ danych konstrukcyjnych, danych CAD i informacji między działami przedsiębiorstwa. Dzięki temu można unikać błędów a czas przebiegu zostaje skrócony.

Procesy biznesowe opierają się na danych konstrukcyjnych. Za pomocą CA-Link dane te automatycznie przepływają z systemu CAD do systemu ERP. Zbędne stają się kolejne interfejsy i systemy Product Data Management (PDM) lub Product Lifecycle Management (PLM). Za pomocą podglądów wszystkie działy mają dostęp do danych CAD prezentowanych jako struktury produktów lub interaktywne modele trójwymiarowe. Pytania dodatkowe stają się zbędne a dział konstrukcyjny zyskuje czas na dodatkową kreatywność.

Więcej na temat funkcji ...

... oraz szczegółowe informacje dotyczące integracji CAD z proALPHA znajdziesz w pliku PDF.

Pobierz broszurę

Integracja CAD z proALPHA ERP – kluczowe zagadnienia

  • Integracja ERP ze wszystkimi systemami CAD dostępnymi na rynku
  • Przepływ danych ekonomicznych do działu konstrukcyjnego
  • Widoki 3D dla pracowników działów: zakupy, sprzedaż, montaż i serwis
  • Kompletny system Product Data Management (PDM) lub Product Lifecycle Management (PLM) wyposażony w jednolite dane
  • Centralne teczki produktów i obszerne zarządzanie zmianami

Efektywne projektowanie

Podczas projektowania komponentu inżynierowie nie mogą brać pod uwagę tylko parametry techniczne. Dla inżynierów istotne są również czynniki ekonomiczne np. cena lub termin realizacji zamówienia. Aby uwzględnić wszystkie kryteria, inżynier za swojej aplikacji CAD ma dostęp do danych z systemu ERP. W ten sposób ma on dostęp do wszystkich istotnych częściowych informacji np. cen lub terminu realizacji zamówienia.  

Zintegrowane PDM/PLM

CA-Link automatycznie przenosi dane CAD do systemu proALPHA. Dzięki temu, trój- i dwuwymiarowe modele, rysunki techniczne i struktury produktów, które zostały stworzone podczas procesu konstrukcyjnego, mogą zostać wykorzystane w kolejnych etapach pracy. System ERP w całości przejmuje rolę systemów Product Data Management (PDM) i Product Lifecycle Management (PLM). Dzięki temu nie występuje redundancja danych i nie ma konieczności pracochłonnej obsługi interfejsów.

Zakres funkcji i wiele więcej

Szczegółowe informacje na temat proALPHA Finanse w pliku PDF.

Pobierz broszurę

Moduł proALPHA CA-Link zapewnia płynny przepływ danych i informacji między działem konstrukcyjnym i systemem proALPHA.

Dane CAD dla wszystkich

Za pomocą podglądów działy zakupów, sprzedaży, montażu i serwisu mają dostęp do danych prezentowanych jako struktury produktów lub interaktywne trój- lub dwuwymiarowe modele CAD. Dzięki temu, że wszyscy pracownicy mają dostęp do centralnej bazy danych, można zapobiec występowaniu błędów a czasu przebiegów zostają skrócone. Dodatkowo proALPHA Zarządzanie workflow automatycznie informuje o zmianach czy rozszerzeniach.

Centralne teczki produktów i obszerne zarządzanie zmianami

Wszystkie ważne dokumenty, od struktur produktów po korespondencję, mogą zostać zebrane do centralnej teczki produktów. Natomiast wszystkie dopasowania komponentów zostają zapisane w historii zmian. Dzięki temu wszystkie aktualizacje dokumentów CAD, struktur produktów lub procesów produkcyjnych mogą zostać prześledzone w każdej chwili.

Wsparcie na wszystkich szczeblach

Przedstaw nam swoje wymagania, a my chętnie Ci doradzimy!

+48 68 50 66 500