proALPHA ERP Modul - Finanzwesen und Controlling

proALPHA Finanse

Centrum informacji

Optymalizacja procesów biznesowych – moduł proALPHA Finanse umożliwia elektroniczny obrót płatniczy, zapewnia przejrzysty przepływ wartości i wyświetla prognozy płynności finansowej za jednym kliknięciem.

Moduł proALPHA Finanse jest w pełni zintegrowany z systemem ERP i oferuje wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, dla dowolnie wielu mandantów i walut. Wszystkie księgowania z modułów Zakupy, Gospodarka materiałowa i Zarządzanie projektami dostępne są automatycznie i mogą być od razu wykorzystywane do analiz ad hoc, a nawet mogą zostać prześledzone aż do dokumentu źródłowego.

Zakres funkcji i wiele więcej

Szczegółowe informacje na temat proALPHA Finanse w pliku PDF.

Pobierz broszurę

proALPHA Finanse – kluczowe zagadnienia

  • Aktualne dane finansowe i brak dublowania danych dzięki integracji z całym systemem
  • Łatwa i przejrzysta międzynarodowa konsolidacja
  • Efektywne analizy i zestawienia dla controllingu
  • Uwzględnianie niemieckich oraz międzynarodowych przepisów w tym przepisów podatkowych
  • Archiwizacja zgodna z wymaganiami rewizji według GoBD
proALPHA ERP - Finanzwesen und Controlling

Międzynarodowe standardy rachunkowości i konsolidacja

W proALPHA uwzględnione jest nie tylko niemieckie prawo handlowe i podatkowe, ale również międzynarodowe standardy rachunkowości jak IFRS (International Financial Reporting Standards) lub US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). Podczas konsolidacji koncernu efektywne narzędzia przyczyniają się do redukcji nakładu pracy. proALPHA wspiera narzędziami takimi jak konsolidacje wielokrotne, predefiniowane tabele konsolidacji lub automatyczne przeliczenia waluty.

Praca oraz archiwizacja spełniające wymogi audytów

System proALPHA spełnia wszystkie wymogi prawne, m.in. GoBD (Zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych, nagrań i dokumentów elektronicznych oraz dostępu do danych). Wszystkie operacje w module Finanse i DMS (System zarządzania dokumentami) archiwizowane są zgodnie z wymogami audytu, co jest regularnie sprawdzane oraz certyfikowane przez niezależne spółki audytorskie. Dzięki temu przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane do kontroli podatkowych czy audytów.

Masz pytania?

Chętnie Ci doradzimy!

+48 68 50 66 500 info@proalpha.pl

Więcej niż tylko funkcje standardowe – moduł proALPHA Finanse jest wyposażony w zaawanasowane narzędzia do zarządzania płynnością finansową i controllingu.

Wygodne prognozy płynności finansowej

Wszystkie dokumenty ze sprzedaży i zakupów wpływają do prognozy płynności finansowej. Przy pomocy tylko jednego przycisku pracownicy otrzymują przegląd wszystkich wpłat i wypłat, które są oczekiwane w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Pozwala to na bezproblemowe planowanie wpływów i wypływów środków pieniężnych.

Aktualne zestawienia za jednym kliknięciem

System informacyjny (MIS) udostępnia predefiniowane widoki dla powtarzających się sprawozdań, a dzięki funkcji „Drill Down”, czyli zagłębiania się w dane, można obejrzeć dokument wyjściowy z zakupów lub sprzedaży. Interaktywne kokpity oferują dodatkowe analizy, które można przeprowadzać w oparciu o kompletne i aktualne informacje. Analizowanie ręcznie prowadzonych raportów staje się zbędne.

White Paper

Poniższy White Paper zawiera szczegółowe informacje na temat GoBD oraz zarządzania dokumentami.

Pobierz White Paper