• Start
  • Osiągnięcia proALPHA: podsumowanie sukcesów i kierunki na przyszłość

Unser Lesetipp

Nowe wpisy

Osiągnięcia proALPHA: podsumowanie sukcesów i kierunki na przyszłość

Czas czytania: 2 Minuty 07.03.2024 Aktualności i trendy

W obliczu licznych wyzwań globalnych – od geopolitycznych zmian wywołanych trwającą wojną na Ukrainie, poprzez dynamicznie zmieniające się otoczenie polityczne, aż po ciągłe turbulencje gospodarcze – 2023 rok mógł wydawać się okresem próby dla wielu przedsiębiorstw. W tym niepewnym czasie proALPHA Polska oraz cała grupa proALPHA wyłoniły się jako przykłady dynamicznego rozwoju i znaczących sukcesów. Aby uzyskać wgląd w te osiągnięcia oraz perspektywy na przyszłość, zwróciliśmy się do Grzegorza Wikierskiego, Head of Sales w proALPHA Polska, prosząc o podsumowanie mijającego roku i spojrzenie w przyszłość z perspektywy firmy.

Dynamika rozwoju proALPHA w 2023

Miniony rok, mimo swoich licznych wyzwań – od trwającej wojny na Ukrainie, przez zmieniające się otoczenie polityczne, aż po ciągłą niepewność gospodarczą – okazał się dla proALPHA Polska oraz całej grupy proALPHA czasem dynamicznego rozwoju i znaczących osiągnięć.

Wzrost, który odnotowaliśmy, jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, opierającej się na akwizycjach spółek technologicznych, które uzupełniają nasze portfolio produktów dla firm produkcyjnych. W 2023 roku z powodzeniem dokonaliśmy trzech takich akwizycji, co nie tylko poszerzyło naszą ofertę o dojrzałe systemy CRM i rozwiązania EDI, ale także przyczyniło się do znaczącego wzrostu obrotu. Trzy najlepsze kwartały w historii firmy świadczą o stałym wzroście i zaufaniu, którym obdarzają nas klienci – zarówno ci długoletni, jak i nowi.

Innowacje w produkcie

Nasze sukcesy są także efektem nieustającej pracy nad jakością i rozwojem naszego flagowego produktu – systemu ERP proALPHA. Dzięki głębokim kompetencjom branżowym i ciągłemu transferowi doświadczeń od klientów do produktu, system ERP proALPHA skutecznie odpowiada na potrzeby rynku, oferując funkcjonalności przewidujące nawet niewyrażone jeszcze przez klientów oczekiwania. Rozwój architektoniczny, w tym interfejs oparty na przeglądarce oraz rozwiązania hybrydowe, zapewniają kompatybilność z obecnymi standardami IT, co zostało szeroko docenione w 2023 roku.

Przełom z AI

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest integracja sztucznej inteligencji (AI) z systemami ERP. Nowy produkt NEMO, wykorzystujący algorytmy AI i uczenia maszynowego do analizy danych i historii, stanowi przełom w optymalizacji procesów biznesowych. Umożliwia on automatyczną analizę setek zależności, oferując optymalne rozwiązania w zakresie m.in. marż czy cashflow, co czyni go „cyfrowym doradcą biznesowym” dostępnym dla naszych klientów 24/7.

 

430662878_416858447406137_1839101974312834437_n

 

Integracja sztucznej inteligencji z systemami ERP otwiera nowe horyzonty dla optymalizacji biznesowej, czyniąc NEMO niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy firm.

Grzegorz Wikierski, Head of Sales, proALPHA Polska

Czas rozwoju i sukcesów

Podsumowując, rok 2023 był dla proALPHA rokiem pełnym wyzwań, ale jednocześnie rokiem sukcesów i znaczącego rozwoju. Nasze osiągnięcia w zakresie wzrostu, rozwoju produktu i integracji nowych technologii, jak AI, potwierdzają, że idziemy we właściwym kierunku, oferując naszym klientom innowacyjne i skuteczne rozwiązania. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie i zapewniamy, że będziemy kontynuować naszą misję dostarczania produktów i usług najwyższej jakości, odpowiadających na zmieniające się potrzeby rynku.

Autor: Grzegorz Wikierski, Head of Sales, proALPHA Polska.

 

You want this really cool thing to download.

Download The Thing!

placeholder_200x200