• Start
  • proALPHA prezentuje decydujące zagadnienia w zakresie ERP w 2024 roku

Unser Lesetipp

Nowe wpisy

proALPHA prezentuje decydujące zagadnienia w zakresie ERP w 2024 roku

Czas czytania: 5 Minuty 25.03.2024 Aktualności i trendy

Dlaczego tematy takie jak SI, zarządzanie zrównoważonym rozwojem i Manufacturing-X powinny znaleźć się na liście głównych obszarów zainteresowania dla przedsiębiorstw?

Weilerbach, 22 stycznia 2024 r. – Sztuczna inteligencja (SI), zarządzanie zrównoważonym rozwojem i inicjatywy mające na celu wspieranie przyszłej gospodarki danych to według ekspertów proALPHA, jednego z wiodących dostawców oprogramowania ERP+, główne trendy, na które przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę w odniesieniu do systemów ERP w 2024 r. 

"Generalnie przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem szybszego i bardziej elastycznego reagowania na rynki, kryzysy geopolityczne oraz zmiany gospodarcze", mówi Björn Goerke, CTO w proALPHA. "Tylko poprzez intensywną analizę trendów w zakresie ERP możliwe jest odpowiednie przygotowanie do koniecznych transformacji, czyli transformacji cyfrowej i transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (tzw. Twin Transformation). Aby zachować konkurencyjność należy ponadto poszukać rozwiązań dla aktualnych i przyszłych kryzysów oraz odpowiedzi na drastycznie zaostrzane regulacje prawne, np. w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju lub ustawy o łańcuchu dostaw.

Trzy główne trendy w zakresie ERP na rok 2024

"SI nie jest już zabawką, lecz coraz częściej decyduje o tym, kto zdobędzie przewagę konkurencyjną. Wymierne korzyści może przynieść również wspieranie inicjatyw mających na celu stworzenie krajowej lub europejskiej gospodarki danych, takiej jak Manufacturing-X. Tylko firmy, które odpowiednio dostosują swoje dane i systemy do nadchodzących zmian, będą mogły wziąć udział w globalnym wyścigu", podkreśla Goerke.

Sztuczna Inteligencja (SI) – w szczególności Large Language Models (LLM)

W związku z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, jej integracja z systemami ERP lub aplikacjami biznesowymi będzie w tym roku coraz bardziej istotna dla przedsiębiorstw. SI nie tylko pomaga w utrzymaniu pod kontrolą coraz bardziej złożonych operacji i coraz większej ilości danych biznesowych, ale również oferuje innowacyjne sposoby optymalizacji, przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów biznesowych. Ponadto otwiera ona nowe możliwości podejmowania decyzji biznesowych opartych na danych. SI może pełnić rolę cyfrowego doradcy biznesowego, źródła wiedzy i siły napędowej innowacji. W artykule na blogu 'Systemy ERP bazujące na SI: najpierw dane, potem operacje' znajdują się zalecenia ekspertów proLAPHA, na co przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę. 

Dzięki ChatGPT przetwarzanie naturalnego języka osiąga zupełnie nową jakość, a komunikacja między użytkownikami a systemem ERP ulega znacznej poprawie. Integracja ChatGPT powoduje jednak nie tylko wzrost inteligencji systemu ERP, ale może także zaowocować innowacyjnymi rozwiązaniami umożliwiającymi sprytne, elastyczne i łatwe w obsłudze zarządzanie przedsiębiorstwem. Przykładowo zarządzanie wiedzą wspierane przez ChatGPT umożliwia efektywne wyszukiwanie informacji i ich odpowiedni zapis. Można to osiągnąć dzięki systemom pytań i odpowiedzi, pomocy technicznej w języku naturalnym, tworzeniu treści, zarządzaniu wiedzą za pomocą czatów oraz zarządzaniu nieuporządkowanymi informacjami.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

 Dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) , która weszła w życie w styczniu 2024 r., zobowiązała wiele przedsiębiorstw średniej wielkości do przygotowywania sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju. W związku z rosnącą liczbą ustaw i regulacji prawnych oraz społeczną świadomością zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym, przedsiębiorstwa są zmuszone do stosowania zrównoważonych praktyk biznesowych. Opublikowane w ubiegłym roku badanie pod tytułem "Zarządzanie emisjami CO za pomocą oprogramowań biznesowych" przeprowadzone na zlecenie proALPHA przez CIBA we współpracy z FIR na wyższej szkole RWTH Aachen pokazuje, że systemy ERP udostępniają największy zakres informacji. W połączeniu z danymi maszynowymi i operacyjnymi z systemu MES (Manufacturing Execution System) dane te stanowią 70 procent informacji wymaganych do bilansowania emisji dwutlenku węgla. Dzięki wysokiej dyspozycyjności zwartych w nich danych systemy ERP i MES są doskonałym narzędziem do rejestrowania informacji wymaganych w ramach protokołu GHG. Na tej solidnej podstawie można tworzyć wszelkiego rodzaju operacje biznesowe.

"Tylko poprzez intensywną analizę trendów w zakresie ERP możliwe jest odpowiednie przygotowanie swojego przedsiębiorstwa do koniecznych transformacji."

Björn Goerke, CTO w proALPHA

Goerke-Björn

 

Do efektywnego bilansowania i redukcji emisji potrzebne są jednak dodatkowo specjalistyczne narzędzia do zarządzania emisją dwutlenku węgla. Efektywne zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zintegrowane z systemami ERP, umożliwia przedsiębiorstwom analizę ich wpływu na środowisko, optymalizację wykorzystania zasobów i promowanie społecznie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Niemniej ważna jest również integracja funkcji do raportowania w celu zapewnienia przejrzystości dla klientów, inwestorów i innych zainteresowanych stron. Ponadto systemy ERP mogą pomóc przedsiębiorstwom w uwzględnianiu zrównoważonych praktyk w strategiach biznesowych. Obejmuje to wybór dostawców działających w sposób przyjazny dla środowiska, efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz optymalizację procesów produkcyjnych pod względem zrównoważonego rozwoju. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule na blogu proALPHA "ERP przyjazne dla środowiska: zarządzanie energią może być bardzo proste" .

Inicjatywy wspierające gospodarkę danych, takie jak Manufacturing-X

Od 11 stycznia 2024 roku obowiązuje Europejska ustawa o danych. Jej celem jest zwiększenie wartości dodanej danych poprzez zagwarantowanie uporządkowanej wymiany danych i uczciwego korzystania z danych między przedsiębiorstwami, konsumentami i instytucjami publicznymi. Ustawa ta toruje również drogę inicjatywom realizowanym przez wiodące przedsiębiorstwa, zrzeszenia i rządy państw, takim jak Manufacturing-X. Manufacturing-X jest jedną z głównych inicjatyw X, które promują Europę jako wspólnotę gospodarczą opartą na danych i czerpie korzyści z efektów wypracowanych w ramach tych projektów. Dla przypomnienia: Gaia-X to europejska platforma wymiany danych, a Catena-X to jej odpowiednik dedykowany przemysłowi motoryzacyjnemu. Celem inicjatyw X jest stworzenie jednolitego rynku umożliwiającego swobodny przepływ danych wewnątrz Unii Europejskiej i pomiędzy poszczególnymi sektorami.

Mimo że Manufacturing-X jest skierowany w pierwszej linii do dużych koncernów z branży budowy maszyn i instalacji oraz przemysłu produkcyjnego, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny uważnie śledzić rozwój sytuacji i już dziś optymalizować wewnętrzne procesy. Bezpieczna, otwarta i skalowalna sieć danych to tylko kwestia czasu, a wypracowanie zdolności do korzystania z tej sieci będzie miała decydujący wpływ na konkurencyjność i przyszłe możliwości przedsiębiorstw.

W związku z tym niezmiernie ważne jest odpowiednie przygotowanie własnego przedsiębiorstwa i jego baz danych do wymagań przyszłej gospodarki danych i dlatego należy zadać sobie następujące pytania:

  • Jak wysoki jest stopień cyfryzacji całej organizacji łącznie z pracownikami?
  • Czy rozwój technologiczny jest na odpowiednim poziomie? Czy system ERP i inne aplikacje biznesowe w przedsiębiorstwie są regularnie aktualizowane? Czy zarządzanie danymi podstawowymi funkcjonuje? Czy dane zostały oczyszczone i mogą zostać zintegrowane z obszarami danych, takimi jak Manufacturing-X?
  • Jakie dane produkcyjne są rejestrowane? Co jest mierzone i odczytywane? Jakie informacje mogłyby być ponadto interesujące i w jaki sposób można je uzyskać?

You want this really cool thing to download.

Download The Thing!

placeholder_200x200