• Start
  • Zrównoważony rozwój – trwały trend

Unser Lesetipp

Nowe wpisy

Zrównoważony rozwój – trwały trend

Czas czytania: 3 Minuty 12.04.2022 Aktualności i trendy

Jak firmy mogą skorzystać na zrównoważonym rozwoju?

Produkcja realizująca założenia zrównoważonego rozwoju szybko zyskuje na znaczeniu. Dla rosnącej liczby przedsiębiorstw zrównoważony rozwój stał się celem strategicznym. Ponadto wiele firm coraz większą wagę przykłada do własnej odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility). Dowiedz się, jakie szanse dla Twojej branży są z tym związane i dlaczego kluczowe znaczenie w tej kwestii ma cyfryzacja.

Jakie szanse wiążą się ze zrównoważonym rozwojem?

Przy omawianiu tematu zrównoważonego rozwoju ważną rolę odgrywają tzw. trzy P: profit, pracownicy, planeta, czyli aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Aspekty ekonomiczne

Zdobywanie nowych rynków i wzrost rozpoznawalności nowych produktów i usług zaliczane są do najistotniejszych celów marketingowych firm. Idea zrównoważonego rozwoju może przy tym z łatwością zostać włączona do założeń marketingu. Jeżeli kwestia finansowania tych założeń zostanie przedstawiona w odpowiednim świetle, inwestorzy nie będą zwlekać z przekazaniem odpowiednich środków. Dodatkowym źródłem synergii w tym obszarze może stać się cyfryzacja.

Aspekty społeczne

Cele przedsiębiorstwa coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania potencjalnych klientów i pracowników. Znajduje to odzwierciedlenie podczas procesów rekrutacyjnych – firmy inwestujące w zrównoważony rozwój są cenione przez pracowników zainteresowanych innowacjami. Innowacje decydują przy tym nie tylko konkurencyjności danego przedsiębiorstwa, ale są również wkładem w rozwój całych społeczności.

Aspekty ekologiczne

Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla klientów przejrzystość procesów wzdłuż całego łańcucha wartości jest ważnym wskaźnikiem dla zrównoważonego rozwoju. Umożliwia to m.in. szczegółowe prześledzenie dróg transportu i warunków produkcji oraz ciągłe wprowadzanie ulepszeń. Również zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem ekologii odgrywa coraz istotniejszą rolę. Aktualnie wiele przedsiębiorstw operujących na globalną skalę ponownie ocenia lokalizację swoich oddziałów w kontekście ich oddziaływania na środowisko.

Co stanowi wsparcie dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych?

Aby zrównoważony rozwój stał się podstawą funkcjonowania zakładu produkcyjnego, musi on stać się częścią składową wszystkich struktur wewnętrznych i wszystkich procesów. Pierwszym wyzwaniem jest zwykle zidentyfikowanie odpowiednich obszarów. Zrównoważony rozwój można osiągnąć poprzez uwzględnienie czterech głównych zagadnień:

Produkty i usługi

Jeżeli produkty oferowane przez przedsiębiorstwo działają efektywniej od swoich poprzedników, dla klientów są one pozytywnym wkładem w ich bilans ekologiczny. Również usługi umożliwiające zarządzanie firmą w zrównoważony sposób stwarzają nowe szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zarządzanie i procesy

Zrównoważony rozwój bazuje na decyzjach podejmowanych na najwyższym szczeblu. Za pomocą przemyślanego systemu bonusów możliwe jest dodatkowe zmotywowanie menadżerów do większego zaangażowania w tym zakresie.

Ekologiczne myślenie i działanie zaczyna się już przy najdrobniejszych czynnościach i powinno stać się stałym elementem kultury pracy w przedsiębiorstwie. Niezwykle ważne jest przy tym, aby pracownicy od samego początku zostali włączeni do procesu transformacji i mieli możliwość przedstawiania własnych, innowacyjnych pomysłów.

Produkcja i sieci tworzenia wartości dodanej

Jeżeli zrównoważony rozwój ma stać się mottem przedsiębiorstwa, konieczne jest sprawdzenie, jak wyznaczone cele są realizowane przez własną produkcję, i jak w tej kwestii prezentują się dostawcy i klienci. Przemysł motoryzacyjny już dziś stosuje tzw. Traceability, dzięki czemu możliwe jest prześledzenie etapów produkcji nawet najmniejszych komponentów. Ważną rolę odgrywa tu również możliwość analizowania pomiarów, np. przy rejestracji procesów produkcyjnych w kontekście emisji dwutlenku węgla. Jednym z chętnie stosowanych rozwiązań jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Już podczas planowania produkcji należy przygotować grunt pod zrównoważony rozwój. Zależnie od branży, produkty mogą być wykorzystywane dwu- lub nawet trzykrotnie, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami.

Gospodarka o obiegu zamkniętym z reguły wydłuża cykl życia produktu. Jeżeli klient może dłużej stosować dany produkt, rzadziej będzie musiał go wymieniać. Dlatego zmniejszenie ilości sprzedawanych produktów powinno znaleźć odzwierciedlenie w modelu biznesowym firmy. Możliwym rozwiązaniem są modele biznesowe oparte na subskrypcjach.

Gdy cykl życia produktu zostanie zakończony, przedsiębiorstwa mają możliwość powrotnego przekazania maszyny lub urządzenia do obiegu. Opcja ta jest dotychczas stosunkowo rzadko stosowana w praktyce. Powodem jest brak wiarygodnych danych maszyn, aby ponownie wprowadzić komponenty do obiegu.

W jaki sposób cyfryzacja może wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym w przemyśle?

Cyfryzacja ułatwia zapisywanie i przetwarzanie danych. Ponadto pozwala na łatwy dostęp do danych przez partnerów, co znacząco poprawia komunikację podczas przeprowadzania operacji biznesowych. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom oferowanym przez system ERP, np. proALPHA, możliwe jest stworzenie i udostępnienie wspólnej bazy informacyjnej. Gwarantuje to dłuższe wykorzystanie produktów i ich późniejszy zwrot do obiegu, co znacząco wpływa na ich bilans ekologiczny.

You want this really cool thing to download.

Download The Thing!

placeholder_200x200