ERP-News

Finanse i controllingInformacje fachowe - 22.12.16

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 roku

Nowe regulacje podatkowe w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Polsce i na Węgrzech.

proALPHA uwzględni poniższe zmiany w aktualizacji przypadającej na koniec roku

Przełom roku 2016 i 2017 niesie ze sobą kilka zmian w rachunkowości. Grupa proALPHA jako ekspert w dziedzinie ERP już wzięła pod lupę nowe regulacje dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski. Wraz z aktualizacją przypadającą na koniec roku proALPHA dopasuje swoje oprogramowanie do nowych regulacji podatkowych.

Niemcy: ELSTER, podatek VAT i BilRUG

Producenci oprogramowania mają możliwość automatycznego tworzenia deklaracji podatku VAT oraz rocznego rozliczenia VAT bezpośrednio z posiadanego systemu, używając biblioteki klienta ELSTER Rich Client (ERiC). Zagwarantowana jest przy tym zgodność z procedurami ELSTER obowiązującymi od 2005 roku. proALPHA uwzględni strukturalne modyfikacje biblioteki klienta w aktualizacji swojego oprogramowania przypadającej na koniec roku. Instalacja tej aktualizacji jest warunkiem do elektronicznego przekazania deklaracji podatku VAT i informacji podsumowującej za 2017 rok, oraz rocznego rozliczenia VAT za 2016 rok. Punkt o numerze 23, nowo wprowadzony w deklaracji podatku VAT, daje możliwość podania dalszych informacji lub wyjaśnienia różnic. Informacje te należy umieścić na oddzielnym arkuszu o tytule „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung” („Informacje uzupełniające do deklaracji podatku VAT”).

Niemiecka ustawa transponująca wytyczne bilansowe (BilRUG) harmonizuje z europejskimi ramami prawnymi i umożliwia porównanie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w obrębie Europy. Ustawa ta niesie ze sobą obszerne zmiany nie tylko w zakresie prawa handlowego, bilansowania, składania raportów przez duże przedsiębiorstwa, lecz także informacji podawanych w ewidencji środków trwałych.

Austria: RÄG

Podobnie jak BilRUG, austriacka ustawa zmieniająca wytyczne dotyczące rachunkowości (RÄG) obejmuje obszerne zmiany w austriackim Kodeksie Handlowym (UGB). RÄG oznacza zmiany zarówno w ogólnie obowiązujących przepisach i normach, klasach wielkości, podstawach bilansowania i ewaluacji, jak i w zakresie przepisów odnośnie ujawniania załączników (w ramach ewidencji środków trwałych) i sprawozdań zarządu.

Szwajcaria: obrót płatniczy zgodnie z normą formułowania elektronicznych komunikatów finansowych (ISO 20022)

ISO 20022 to szwajcarski odpowiednik SEPA: do 2020 roku Szwajcaria planuje ujednolicenie norm dotyczących elektronicznych transakcji płatniczych, tak aby stworzyć procedurę podobną do SEPA, która także bazuje na normie ISO 20022. Modele płatności takie jak polecenie przelewu i polecenie zapłaty będą bazowały na tej procedurze i tym samym harmonizowały z europejskimi standardami. Nowy standard ma na celu zastąpienie różnorodnych norm, modeli i formatów w zakresie przelewów, poleceń zapłaty oraz dokumentów, które obecnie obowiązują w Szwajcarii. Z tego ujednolicenia skorzystają wszystkie szwajcarskie przedsiębiorstwa.

Włochy: deklaracje podatkowe, likwidacje i zmiany w obowiązku sporządzania deklaracji podatkowej

Od początku 2012 roku istnieje we Włoszech obowiązek sporządzania deklaracji podatkowej tzw. „Spesometro”. Zgodnie ze „Spesometro” przedsiębiorstwa, które zobowiązane są do zapłaty podatku i posiadają włoski numer podatku VAT, mają obowiązek zgłaszania wchodzących i wychodzących dostaw oraz wykonanych i otrzymanych usług zrealizowanych w danym roku kalendarzowym. Obowiązek sporządzania deklaracji podatkowej obowiązuje od kwoty 25 000 EUR. W maju 2017 roku wejdzie w życie kilka zmian dotyczących czasowego zakresu i formalnych norm sporządzania deklaracji. Ponadto wprowadzone zostaną zmiany odnośnie obowiązku sporządzania deklaracji w przypadku likwidacji lub wolnych od podatku transakcji krajowych.

Węgry: podatek VAT i „Real-Time Invoice-Data-Supply”

Latem 2016 roku węgierski rząd ustalił zmiany podatkowe, które mają wejść w życie od stycznia 2017 roku. Zgodnie z nową ustawą w przypadku rachunków wyjściowych z podatkiem VAT, który przekracza 100 000 HUF (około 330 EUR), należy podać numer identyfikacji podatkowej odbiorcy rachunku. W przypadku informacji podsumowujących do 30. czerwca 2017 roku obowiązuje próg w wysokości 1 miliona HUF podatku VAT.

Ponadto od lipca 2017 roku obowiązuje zasada „Real-Time Invoice-Data-Supply”. Według niej wszystkie przedsiębiorstwa, które zobowiązane są do zapłaty podatku na Węgrzech, muszą przekazać swoje elektroniczne dane o rachunkach do urzędu skarbowego. Oprogramowanie posiadane przez przedsiębiorstwo musi być w stanie udostępnić wymagane dane rachunku wyjściowego z podatkiem VAT opiewającym na kwotę wyższą niż 100 000 HUF (około 330 EUR) w czasie rzeczywistym. Finalne zmiany w ustawie nie są jeszcze dostępne (stan na dzień 22. grudnia 2016 roku). Niepewne jest, czy dane o rachunku mają zostać przekazane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej przed lub po wystawieniu rachunku. proALPHA zaimplementuje wymagane zmiany i poinformuje o nich w odpowiednim czasie.

Polska: Standard Audit Files (SAF) i podatek VAT

Od 1 lipca 2016 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy podatkowe. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy zamieszkali na terenie Polski oraz zagraniczne przedsiębiorstwa, które zobowiązane są do zapłaty podatku VAT w Polsce, muszą przekazywać dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej. Format ten bazuje na tzw. Standard Audit File (SAF), który zawiera plik opisu wykorzystywany do przekazywania istotnych danych z systemu ERP do zdefiniowanego pliku XML. proALPHA wspiera SAF.

Za pomocą SAF polskie Ministerstwo Finansów wprowadza nową formę elektronicznej kontroli podatników. Nowy format jest obowiązkowy i służy jako podstawa wszystkich kontroli podatkowych przeprowadzanych przez polskie urzędy skarbowe. Oczekiwane są także dalsze zmiany ze strony administracji podatkowej.

Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ustawie o rachunkowości znajdziesz tutaj:

Wiadomości proALPHA: Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 roku

Poleć stronę:

Kontakt prasowy

Dział marketingu

+48 68 50 66 524 marketing@proalpha.pl