proAlpha ERP Module - Trends

proALPHA User experience

Produktywność dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika

Intuicyjna obsługa oraz możliwość indywidualnego dopasowania przyczyniają się do wzrostu produktywności, ponieważ użytkownicy mają do dyspozycji tylko te funkcje i informacje, których potrzebują w swoim zakresie obowiązków. Przejrzysta struktura interfejsu znacznie wpływa na pozytywne user experience. Środowisko pracy użytkownika może zostać zapisane jako scenariusz z indywidualnymi widokami przypisanymi do użytkownika i jego roli.

Ustal termin

Chcesz dowiedzieć się, jak proALPHA optymalizuje user experience? Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, ustal termin:

+48 68 50 66 500

User experience w proALPHA – kluczowe zagadnienia

  • Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Indywidualna konfiguracja środowiska pracy za pomocą scenariuszy
  • Automatyczna aktualizacja danych zależnych według koncepcji korespondujących informacji
  • Szybka orientacja w systemie dzięki ikonom
  • Optymalna czytelność dzięki wykorzystaniu współczesnych czcionek i kolorów
trends-experience-content

Przejrzysta nawigacja

Centralny panel nawigacji zapewnia dostęp do wszystkich informacji i funkcji, które potrzebne są do efektywnej pracy z systemem. Indywidualne zadania użytkownika, powiadomienia, jak również zakładka Ulubione, której zawartość użytkownik może definiować zgodnie z własnymi potrzebami, wspomagają i znacząco ułatwiają organizację pracy.

Definiowalna zakładka Ulubione i menu

Zakładka Ulubione oraz menu mogą być indywidualnie dopasowywane do użytkownika i jego roli. Również możliwa jest integracja ważnych funkcji i dodatkowych informacji z własnym menu. Rekordy danych, np. zlecenie ważnego klienta, mogą być prioretyzowane. W ten sposób ważne parametry znajdują się zawsze pod kontrolą, aby umożliwić reakcję szybką i zorientowaną na osiągnięcie celu.

System proALPHA ERP w skrócie

Broszura ilustrująca funkcjonalności i obszary zastosowania proALPHA ERP, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.

Pobierz broszurę

Intuicyjny interfejs użytkownika i scenariusze tworzące indywidualne środowisko pracy zapewniają wysoką funkcjonalność oraz przyczyniają się do osiągania maksymalnej produktywności.

Wielookienkowy interfejs

Wielookienkowy interfejs łączy maski i w ten sposób przedstawia informacje z różnych obszarów na jednym ekranie. Każde nowo otwarte okno zostaje automatycznie umieszczone na ekranie w możliwie najkorzystniejszym miejscu. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić to domyślne rozmieszczenie okien.

Wieloekranowość

Procesy i informacje dodatkowe dotyczące rekordu danych mogą być przedstawiane na kilku ekranach, np. na jednym ekranie może być wyświetlony plan prac a na drugim wykres Gantta z planowania szczegółowego. W ten sposób wieloekranowość zapewnia ustrukturyzowany przegląd wszystkich istotnych informacji.


proALPHA Zarządzanie workflow

Dowiedz się, w jaki sposób dzięki automatycznym operacjom workflow można zwiększyć produktywność z proALPHA.

Czytaj dalej