datenschutz-hero
©iStock.com / Tomm

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniżej znajdują się informacje dotyczące tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować Twoją osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stornie internetowej?Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator tej strony internetowej. Dane kontaktowe operatora znajdują się w impressum niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane, gdy nam jest bezpośrednio udostępniasz. Przykładowo podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina uruchomienia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po Twoim wejściu na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony. Inne dane mogą służyć do analizy Twojej aktywności jako użytkownika i do przysyłania informacji.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Masz prawo zażądać w dowolnej chwili bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców oraz celu zapisanych danych osobowych. Ponadto masz prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tej lub innej kwestii dotyczącej ochrony danych możesz w dowolnej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Poza tym przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podczas wizyty na naszej stronie może zostać wykonana analiza statystyczna Twojego zachowania podczas surfowania. To tego celu wykorzystywane są przede wszystkim pliki cookie i programy analityczne. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania odbywa się zwykle anonimowo; powiązanie zachowania podczas surfowania z Twoją tożsamością jest niemożliwe. Możesz nie zgodzić się na tę analizę albo uniemożliwić ją, rezygnując z używania określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz nie zgodzić się na tę analizę. Możliwości zgłoszenia sprzeciwu została opisana w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Mianowaliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszego przedsiębiorstwa.

Pan Maximilian Mertin

c/o intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 1720097 Hamburg

Datenschutz@proalpha.de2.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron przykładają dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy z poufnością i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować Twoją osobę. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zaznaczamy, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji drogą e-mailową) może wykazać luki w bezpieczeństwie. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

proALPHA Business Solutions GmbH
Auf dem Immel 8
67685 Weilerbach
Tel: +49 6374 800 0
Faks: +49 6374 800 199
E-mail: info@proalpha.de 

Dyrektorzy zarządzający:

Eric Verniaut, Michael Finkler, Patrick Klein, Michael T. Sander, Gunnar Schug, Nicolás Steib

Rejestr sądowy:

Sąd rejonowy w Kaiserslautern HRB 31613

Numer VAT UE:DE 291170635

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna albo prawna, która samodzielnie albo razem z innymi podmiotami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imionach i nazwiskach, adresach e-mail etc.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych wymaga Twojej wyraźnej zgody. Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłanie nieformalnego e-maila wyrażającego taką prośbę. Legalność przetwarzania danych, które ma miejsce do chwili cofnięcia, pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego

Jeśli nastąpiło naruszenie prawa ochrony danych, osoba poszkodowana może złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Odpowiedni organ nadzorczy do spraw związanych z prawodawstwem w zakresie ochrony danych to inspektor ochrony danych niemieckiego państwa związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich danych kontaktowych znajduje się pod tym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do dostarczenia sobie lub osobom trzecim danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w standardowym, odczytywalnym komputerowo formacie. Jeśli wymagasz bezpośredniego przekazania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, odbywa się to wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony przekazu poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” i pojawieniu się symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów przysługuje Ci prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania. Ponadto masz prawo zażądać poprawienia, zablokowania albo usunięcia tych danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do danych osobowych możesz w dowolnej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, chyba że wyraźnie o to poprosiliśmy. Operatorzy tych stron internetowych zastrzegają sobie prawo to podjęcia działań prawnych, jeśli otrzymają niepożądane informacje reklamowe, np. w formie spamu wysłanego drogą e-mailową.

Linki do innych stron internetowych

proALPHA jako operator tej strony internetowej jest odpowiedzialna przed prawem za własne treści. Nie należą do nich linki przekierowujące na treści umieszczone przez innych operatorów. proALPHA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zewnętrzne treści, do których odsyłamy za pomocą linków, i nie przypisuje sobie do nich prawa. proALPHA nie ma żadnego wpływu na to, czy i w jaki sposób operatorzy innych stron przestrzegają przepisów o ochronie danych.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Służą one jedynie do optymalizacji naszej oferty pod względem łatwości w obsłudze, efektywności i bezpieczeństwa. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała cię o umieszczeniu plików cookie i zezwalała na nie tylko w poszczególnych wypadkach albo zupełnie je wykluczała. Ponadto można również ustawić automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcje tej strony internetowej.

Pliki cookie niezbędne do nawiązania komunikacji elektronicznej albo w celu udostępnienia określonych, wymaganych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu dostarczenia technicznie bezbłędnych i zoptymalizowanych usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy Twojego zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:•

 

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Wykorzystywany system operacyjny
  • Odnośnik URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina zapytania kierowanego do serwera
  • Adres IP

Dane te nie są powiązywane z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłasz nam zapytania, korzystając z formularza kontaktowego, to podane w formularzu dane, włącznie z danymi kontaktowymi, zostaną zapisane w celu opracowania zapytania, a także na wypadek dodatkowych pytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy wysłanie nieformalnego e-maila wyrażającego taką prośbę. Legalność operacji przetwarzania danych, które mają miejsce do chwili cofnięcia, pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane wprowadzane przez Ciebie do formularza kontaktowego przechowujemy do momentu wezwania nas do ich usunięcia, wycofania Twojej zgody na ich przechowywanie albo ustania powodu przechowywania (np. po zakończeniu opracowania Twojego zapytania). Nie narusza to obligatoryjnych przepisów ustawowych - zwłaszcza okresów przechowywania.

Rejestracja na tej stronie internetowej

W celu skorzystania z dodatkowych funkcji możesz zalogować/zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Dane wprowadzone w tym celu wykorzystujemy wyłącznie do udostępniania ofert lub usług, dla których dokonano rejestracji, np. rejestracja na wydarzenie lub pobranie broszury informacyjnej. Należy podać wszystkie informacje obowiązkowe, które wymagane są podczas rejestracji. W przeciwnym razie możemy odrzucić Twoją rejestrację.

W przypadku istotnych zmian zakresu oferty czy niezbędnych modyfikacji technicznych, do przesłania informacji o zaistniałych zmianach wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłanie nieformalnego e-maila wyrażającego taką prośbę. Legalność przetwarzania danych, które miało już miejsce, pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane zebrane podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki jesteś zarejestrowany/a na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

4. Wtyczki i narzędzia

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analityki internetowej oferowane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"), w tym tryb "Universal Analytics". Dzięki temu można przyporządkowywać dane, sesje i interakcje między wieloma urządzeniami do pseudonimowego ID użytkownika i w ten sposób analizować aktywności użytkownika na różnych urządzeniach. Ta polityka prywatności została udostępniona przez www.intersoft-consulting.de.

Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące Twojego korzystania z niniejszej strony internetowej, są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimowości IP zostanie aktywowana na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy umowy o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę internetową nie zostaje powiązany z innymi danymi firmy Google. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, aby analizować korzystanie ze strony internetowej, sporządzać raporty o aktywności na tej stronie oraz dostarczać operatorowi strony inne usługi związane z korzystaniem z tej strony i Internetu. Te cele stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi § 15 ust. 3 TMG (Telemediengesetz ‒ niemiecka ustawa o mediach telekomunikacyjnych) lub art. 6 ust. 1 f RODO. Wysyłane przez nas dane powiązane są z plikami cookie, informacjami służącymi do identyfikacji użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklam, są usuwane automatycznie po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajduje się na stronie.

Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie dzięki odpowiedniej konfiguracji oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji tej strony internetowej w pełnym ich zakresie. Ponadto możesz zapobiec rejestrowaniu danych przez Google, które zostały zapisane w plikach cookie i odnoszą się do korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP). W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatki do przeglądarki.Pliki cookie opt-out zapobiegają przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics z różnych urządzeń, musisz zainstalować opt-out we wszystkich używanych przez Ciebie systemach. Kliknij tutaj, aby ustawić plik cookie opt-out: Dezaktywacja Google Analytics

YouTube

Ta oferta internetowa zawiera treści Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – YouTube. Jest to możliwe pod warunkiem, że dostawca tych treści widzi adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie można wysyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest tym samym niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się używać wyłącznie takich treści, których dostawcy wykorzystują adres IP tylko w celach dostarczania tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, że dostawcy zewnętrzni zapisują adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli o tym wiemy, informujemy naszych użytkowników. Google może przyporządkować Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany/a na swoim koncie YouTube. Możesz temu zapobiec, uprzednio wylogowując się z konta YouTube. Podstawę prawną wykorzystania stanowi art. 6 ust. 1 f RODO. Analiza, optymalizacja i ekonomiczna eksploatacja naszej oferty internetowej to nasze uzasadnione interesy.

 

 

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami:

+48 68 50 66 500 info@proalpha.pl