partner-kooperationspartner-hero

Partnerzy kooperacyjni

Kooperacje na rzecz innowacji

Współpraca popłaca! W ramach kooperacji z renomowanymi instytutami badawczymi proALPHA pracuje nad rozwojem innowacyjnych pomysłów, szczególnie w zakresie Przemysłu 4.0.  Ponadto kierownictwo angażuje się w ramach zrzeszeń oraz stowarzyszeń branżowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu elektrotechnicznego oraz w dziedzinie budowy maszyn i instalacji. Ponadto proALPHA kooperuje ze znanymi w branży dostawcami oprogramowania, których specjalne rozwiązania wykorzystywane są już przez licznych klientów proALPHA.

Skontaktuj się z nami jeśli masz pytania!

Bernhard Fix, który zarządza relacjami z partnerami, posłuży Ci chętnie radą i pomocą.
 

partnermanagement@proalpha.de

Bitkom

Bitkom

Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych

VMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft

BVMW – Federalne Zrzeszenie małych i średnich przedsiębiorstw

Politycznie niezależne zrzeszenie reprezentujące interesy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Campus-Cluster Logistik

Campus klaster logistyka (RWTH Akwizgran)

Projekt „Campus klaster logistyka – Przemysł 4.0 i ERP 2020”

ITA Automotive Service Partner

ITA Automotive Service Partner

Ulepszenie przepływu informacji między producentami samochodów, dostawcami a przedsiębiorstwami IKT

Logo: Smartfactory

SmartFactoryKL

Niezależna platforma demonstracyjno-badawcza

Logo: Smart Electronic Factory

Smart Electronic Factory

Platforma informacyjna i demonstracyjna z zakresu Przemysłu 4.0

Software-Cluster

Software-Cluster

Jedna z najbardziej wpływowych europejskich sieci przedsiębiorstw, jednostek szkoleniowych i instytutów badawczych w zakresie rozwoju oprogramowania

VDMA - Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau

VDMA – Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Instalacji

Stowarzyszenie broniące interesów producentów dóbr inwestycyjnych (budowa maszyn i instalacji)