proALPHA ERP Einführung: Methodik

Wdrażanie systemu proALPHA – metodyka

Sukces projektów dzięki sprawdzonym metodom

Wdrażanie systemu ERP to wysoce złożony projekt, który musi być starannie zaplanowany i zarządzany. Z tego względu proALPHA opracowała własną metodykę implementacji proMETHEUS, która bazuje na ustandaryzowanym procesie wdrażania ze zdefiniowanymi fazami, operacjami i zadaniami. Metoda ta podaje wytyczne podczas całego przebiegu projektu i zapewnia, że ​​cele związane z terminami, budżetem i jakością zostają osiągnięte.

Ustal termin

Chcesz dowiedzieć się więcej o indywidualnym doradztwie proALPHA? Chętnie Ci doradzimy – bezpłatnie i bez jakichkolwiek zobowiązań. Zadzwoń do nas i ustal termin:

+48 68 50 66 500

Sukces dzięki metodologii – proMETHEUS w skrócie

  • Jasno zdefiniowane i udokumentowane cele
  • Wypróbowane, przejrzyste procedury
  • Wzory dokumentów dotyczące koncepcji oraz najlepszych praktyk
  • Profesjonalne zarządzanie projektami
  • Wsparcie ze strony producenta oprogramowania ERP
  • Przejrzystość na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa
  • Wykwalifikowany zespół projektowy
ERP Beratung proALPHA Einführung

Organizacja projektu

Każda grupa projektowa stworzona jest na równych zasadach. To gwarantuje, że projekt ERP jest przejrzysty, spotyka się z obopólną akceptacją i jest realizowany przez oba zespoły na podstawie odpowiedniego podziału zadań. Komitet sterujący projektu składa się z zarządu klienta i CEO proALPHA, którego kompetencje obejmują określanie celów strategicznych i podejmowanie kluczowych decyzji. Ponadto komitet sterujący nadzoruje zespół odpowiedzialny za kierowanie projektem, który składa się z kierownika projektu po stronie klienta oraz kierownika projektu wyznaczonego przez proALPHA. Zespół kierujący projektem wyznacza cele częściowe, zajmuje się planowaniem, kierowaniem zespołem oraz raportowaniem.

Zespół projektowy o szerokim zakresie zadań

Zespół projektowy składa się z konsultantów proALPHA oraz, co najważniejsze, z użytkowników kluczowych klienta. Osoby te pełnią istotną rolę w projekcie, ponieważ uczestniczą już w fazie koncepcyjnej i biorą czynny udział w projektowaniu przyszłego systemu ERP. Ponadto osoby te odpowiedzialne są za testowanie oprogramowania oraz za przekazywanie istotnych informacji wszystkim użytkownikom oraz ich szkolenie. W trakcie trwania projektu, proALPHA poprzez przejrzyste zarządzanie działaniami zapewnia, że ​​wszyscy członkowie zespołu są informowani o swoich zadaniach i terminach ich realizacji. Stały controlling gwarantuje kontrolę budżetu na każdym etapie realizacji projektu.

proALPHA ERP ─ liczby przemawiają za nami

Za doskonałym rozwiązaniem ERP kryje się silne przedsiębiorstwo: Grupa proALPHA cieszy się sukcesem w Niemczech i na całym świecie dzięki swojej innowacyjności, zadowoleniu użytkowników i bliskości do klienta.

proALPHA ─ fakty i liczby

„Połączenie produktu oraz usług proALPHA było dla nas idealną kombinacją. Od kierownika projektu aż po komitet sterujący, współpraca między członkami zespołu proALPHA a naszym zespołem przebiegała bez zarzutu, zarówno na poziomie kompetencyjnym, jak i ludzkim. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do sukcesu projektu.”

Thomas Meister, CEO Meister Abrasives AG

Strategia implementacji

Wybór sposobu implementacji jest jednym z kluczowych momentów w projekcie. proMETHEUS wspiera zarówno strategie Big Bang i Rollout, jak i podejście zorientowane na procesy lub funkcje. Strategie te różnią się pod względem czasu trwania, ryzyka, nakładu pracy potrzebnego do stworzenia (tymczasowych) interfejsów, potrzebnych zasobów i zaangażowania pracowników. Podczas przygotowania projektu, konsultanci proALPHA doradzają klientom w wyborze strategii najlepszej dla ich firmy.

Strategia

Podstawą metody proMETHEUS jest zdefiniowana procedura, która stanowi ramy każdego projektu – od mapowania procesu po specyfikacje. Również określone zostały modelowe procesy oraz najlepsze praktyki, które wskazują na najbardziej efektywny sposób odwzorowania przebiegu procesu w proALPHA. Modele te zostały uzupełnione o szablony branż i liczne dokumenty koncepcyjne, które umożliwiają wykorzystywanie doświadczeń zdobytych w trakcie wcześniejszych implementacji. proALPHA oferuje również kompleksowe szkolenia. Czy to seminaria, warsztaty, czy materiały do szkolenia użytkowników końcowych, proALPHA zapewnia wszystko to, co jest potrzebne w trakcie projektu.

Narzędzia do systematycznego wdrażania systemu ERP

Sprawną realizację projektu zapewniają sprawdzone narzędzia do zarządzania projektami, projektowania procesów, migracji danych i zarządzania testami.

Czytaj dalej