proALPHA ERP - Lösung für die Medizintechnik

System ERP dla branży technologii medycznych

Sprawne procesy kluczem do rozwoju na międzynarodowym rynku

Ciągłe innowacje, zaostrzone wymogi w zakresie compliance, postępująca internacjonalizacja – proALPHA pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom z branży technologii medycznych sprostać tym wyzwaniom. System ERP z zintegrowanym zarządzaniem dokumentami pozwala stworzyć o wiele więcej niż tylko strukturę niezbędną do zautomatyzowania procesów. Workflow oraz funkcje audytowania zapewniają sprawne, stabilne procesy i dokumentację zgodną z normami prawnymi niezależnie od lokalizacji. Dzięki jednoznacznemu oznakowaniu materiałów, numerów seryjnych oraz partii proALPHA wspiera Cię także w zapewnieniu jakości.

Owocuje to również w dziale badań i rozwoju produktów. Moduł proALPHA Zarządzanie projektami pozwala przedsiębiorstwom z branży technologii medycznych planować i kontrolować prace badawczo-rozwojowo niezależnie od działu i kraju. Dzięki temu mogą oni sprawnie kontrolować harmonogramy, niezbędne pozwolenia i koszty, skracają tym samym cykle rozwoju produktów oraz zmniejszając ryzyko inwestycyjne.

proALPHA specjalnie na potrzeby Twojej branży

Dalsze informacje na temat wykorzystania proALPHA w technologii medycznej znajdują się w pliku PDF.

Pobierz broszurę

„Wprowadzenie kompletnego rozwiązania klasy ERP było słuszną decyzją. Pozwala nam ono pracować efektywniej i skupić się na potrzebach naszych klientów.”
Tobias Rauschkolb, kierownik IT, AAT Alber Antriebstechnik GmbH
ERP für die Medizintechnik - proALPHA

Moduły istotne dla Twojej gałęzi przemysłu:

 • W pełni kompatybilna implementacja

  Wymogi prawne obowiązujące w tej branży często dyktują, jakie narzędzia mogą być używane przez przedsiębiorstwa, łącznie z systemami IT. proMETHEUS to znormalizowana metoda implementacji gwarantująca compliance na wszystkich poziomach i od samego początku.

  Dowiedz się więcej o tej metodzie

 • Opłacalne innowacje

  Innowacje potrzebują nie tylko przestrzeni do rozwoju, lecz także sprawnego planowania i efektywnej kontroli. Moduł proALPHA zarządzanie projektami pozwala sterować i kontrolować wszystkie etapy rozwoju produktu i nakierować postęp na odpowiednie tory.

  Dowiedz się więcej o danym Module Zarządzanie projektami

 • Efektywne zapewnianie jakości

  Dzięki proALPHA dostarczasz sprawdzoną jakość. Nasz system ERP gwarantuje Ci optymalne zaopatrzenie materiałowe niezalenie od organizacji magazynowej. Jednoznaczne oznakowanie produktów, sprawne zarządzanie partiami i numerami seryjnymi daje możliwość dokładnego śledzenia transakcji materiałowych.

  Dowiedz się więcej o danym Module Gospodarka materiałowa

 • Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej

  Dzięki Advanced Planning and Scheduling odpowiednie zasoby takie jak narzędzia i pracownicy łącznie z pożądanym materiałem dostępne są w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Skraca to czas od wejścia zamówienia do dostawy produktu.

  Dowiedz się więcej o danym Module Produkcja

 • Dokumentacja zgodna z normami prawnymi

  Ścisłe powiązanie ERP, zarządzania dokumentami oraz operacji workflow zapewnia maksymalną sprawność procesów oraz całościową dokumentację. Designer procesów biznesowych stanowi fundament zintegrowanej dokumentacji procedur. Ponadto, audytowanie pozwala prześledzić każdy krok.

  Dowiedz się więcej o danym Module System zarządzania dokumentami (DMS)

proALPHA ERP ─ liczby przemawiają za nami

Za doskonałym rozwiązaniem ERP kryje się silne przedsiębiorstwo: Grupa proALPHA cieszy się sukcesem w Niemczech i na całym świecie dzięki swojej innowacyjności, zadowoleniu użytkowników i bliskości do klienta.

proALPHA ─ fakty i liczby

Raporty użytkownika dla Twojej branży     Wszystkie raporty użytkownika

Zgodne z normami

proALPHA dokładnie wie, jakie wymagania narzucane są na przedsiębiorstwa z branży technologii medycznych z racji międzynarodowych ram regulacyjnych oraz warunków zezwoleń. Liczne moduły specjalistyczne oraz funkcje specyficzne dla branży zostały dodane do kompletnego rozwiązania ERP, aby spełnić te wymagania.

System proALPHA ERP w skrócie