ERP-News

Pénzügy/Számvitel & KontrollingÜgyvezetésmagyar - 22.12.16

Számviteli változások 2017-ben

Az adójogi szabályozás változásai Németországban, Ausztriában, Svájcban, Olaszországban, Magyarországon és Lengyelországban

A proALPHA év végi update-csomagja tartalmazza a módosításokat

A 2016/2017. év fordulója a pénzügyi-számviteli szabályozásban ismét néhány változást hoz. A proALPHA a vállalatirányítási rendszerek specialistájaként folyamatosan figyelemmel kíséri Németország, Ausztria, Svájc, Olaszország, Magyarország és Lengyelország törvényi változásait. Az év végi update-csomaggal a proALPHA a szoftvert hozzáigazítja az új adózási jogszabályokhoz.

Németország: ELSTER, áfa és BilRUG

Az Elster Rich Client (ERiC) elnevezésű klienskönyvtár lehetőséget biztosít a szoftverfejlesztők számára, hogy – összhangban a 2005 óta érvényes elektronikus adóbevallási rendszerrel (ELSTER) – az évközi és év végi áfa-bevallásokat a mindenkori rendszerből automatikusan elkészíthessék. A klienskönyvtár strukturális változásai a proALPHA év végi update-csomagjának részét képezik. A csomag telepítése így előfeltétele a 2017-es évközi és a 2016-os év végi áfa-bevallások, valamint a 2017-es összesítő jelentések elektronikus formában történő benyújtásának. Az áfa-bevallás új, 23-as mutatószáma emel-lett lehetőséget biztosít egyes tényállásokkal kapcsolatban további, vagy eltérő adatok megadására. Ezeket az „Adóbevallással kapcsolatos kiegészítő adatok“ feliratú külön lapon kell beadni.

A német BilRUG (Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz) elnevezésű, számviteli irányvonalakról szóló törvény célja az éves- és konszern-beszámolók összehasonlításának biztosítása Európa-szerte. A törvény jelentős kereskedelmi jogi, számviteli és beszámolási, valamint a tárgyieszköz-tükör tartalmára vonatkozó változásokat hoz a nagyobb vállalatok számára.

Ausztria: Számviteli elszámolás módosítását szabályozó törvény (Rechnungslegungsänderungsgesetz / RÄG)

A német BilRUG törvényhez hasonló módon Ausztriában a számviteli elszámolás módosítását sza-bályozó törvény (RÄG) kerül érvénybe, mely a Vállalkozási törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch / UGB) átfogó átalakítását vonja maga után. Ez érinti az általános rendelkezéseket és alapelveket, méret-kategóriákat, számviteli politikát és értékelési alapokat, valamint a kiegészítő melléklettel kapcsolatos előírásokat (tárgyieszköz-tükör) és az üzleti jelentést.

Svájc: ISO 20022 standardnak megfelelő fizetési forgalom

ISO 20022 - svájci válasz a SEPA-ra: 2020-ig a Svájc fokozatosan harmonizálja az elektronikus fizetési forgalom normáit és így közeledik az Európa-szerte alkalmazott, szintén az ISO 20022-re alapuló SEPA-eljáráshoz. Az átutalások és az átutalási megbízások ezzel teljesen ezen az alapon lesznek feldolgozva és így messzemenően az európai standardokhoz fognak illeszkedni. Az új standard az átutalások, átutalási megbízások és bizonylatok számos különböző normáját, eljárásait és formátumait fogja felváltani a Svájcban. A harmonizálásból így az összes svájci vállalat is profitálni fog.

Olaszország: adózási üzenetek, áfa likvidáció és a jelentési kötelezettség módosításulása

2012 óta Olaszországban a „Spesometro“ bevallás van hatályban. Olasz közösségi adószámmal rendelkező adóköteles vállalatoknak eszerint kell bevallani a kapott és nyújtott szállításokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos, adott naptári évben történt minden áfa-tartalmú tranzakciót. A bevallási kötelezettség a 25.000 euró feletti összegekre vonatkozik. 2017. májusától az adóbevallással kapcsolatosan egy sor változás várható az időbeni terjedelemben, valamint egyéb formális elemekben. Az áfa likvidációval, valamint adómentes belföldi tranzakciók bevallási kötelezettségével kapcsolatosan is számos változás történt.

Magyarország: Áfa és "Automatikus és elektronikus valós idejű adatszolgáltatás”

2016. nyarán a magyar jogalkotás egy sor, 2017. januárjától érvénybe lépő adójogi módosításról döntött. Eszerint belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, ha az áthárított adó értéke eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot (kb. 330 eurót). A belföldi összesítő jelentésben ugyanakkor 2017. június 30-ig még átmenetileg az 1 millió forintos összeghatár érvényes.

Ezen felül 2017. júliusától valós idejű adatszolgáltatás lép életbe. Ennek értelmében a Magyarországon adóköteles vállalatoknak a számlázó programokkal kiállított számlaadatait az adóhatóság számára online továbbítania kell. A szoftvernek ettől az időponttól kezdve képesnek kell lennie az olyan kimenő számlák esetében, ahol az áfa összege meghaladja a 100 ezer forintot (kb. 330 eurót), a szükséges adatok elektronikus formában, valós időben történő rendelkezésre bocsátására. A végleges jogi előírások pillanatnyilag (2016. decemberében) még nem állnak rendelkezésre. Nyitott még az a kérdés, hogy a számlaadatokat számlakiállításkor, vagy már azelőtt továbbítani kell-e az adóhatóságnak. A proALPHA ezeknek a követelményeknek természetesen időben eleget fog tenni és erről ügyfeleit tájékoztatni fogja.

Lengyelország: Standard Audit Files (SAF) és áfa

2016. július 1-jétől módosított adózási követelmények léptek életbe Lengyelországban. Eszerint a Lengyelországban bejelentett adóköteles, vagy Lengyelországban áfaköteles külföldi vállalatok adózási szempontból releváns adataikat egységes, elektronikus formában kötelesek továbbítani. A formátum a Standard Audit File (SAF)-ra alapul, mely egy leíró fájl alapján a mindenkori vállalatirányítási rendszer releváns adatait egy előre megadott XML-fájlba viszi át. A proALPHA támogatja az SAF-formátumot.

Az SAF-fel a pénzügyminisztérium megkezdi az elektronikus adóellenőrzés átfogó reformját Lengyelországban. Az új formátum ennélfogva a pénzügyi hatóságok külső ellenőrzéseinek egységes és kötelező alapját képviseli Lengyelországban. A pénzügyi hatóságok részéről ezzel kapcsolatosan további módosítások várhatók.

További információk

A számviteli jogi változásokkal kapcsolatosan bővebb információkat itt talál: 

proALPHA Information: What's New in Accounting for 2017?

 

 

Az oldal ajánlása:

Sajtókapcsolatok

Információkérés végett és a proALPHA tömegkommunikációs eszközökkel való kapcsolattartás témakörében Ursula Zeppenfeld szívesen az Ön rendelkezésére áll.

+36 (1) 371-15-60 info.hu@proalpha.de